Zmena jednotiek:

Suunto Essential Používateľská príručka -

Zmena jednotiek:

V ponuke units môžete vybrať jednotky merania vrátane:

 • time: 24 h/12 h
 • date: dd.mm/mm.dd
 • temperature: °C/°F (stupne Celzia/Fahrenheita)
 • air pressure: hPa/palce Hg
 • altitude: metre/stopy

Postup otvorenia nastavenia units v ponuke Menu:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Mode v režime Time, Alti & Baro alebo Compass otvorte ponuku Menu.
 2. Pomocou tlačidla - Light prejdite na položku units.
 3. Položku otvorte tlačidlom Mode.

Postup zmeny jednotiek:

 1. V ponuke units prechádzajte položkami zoznamu pomocou tlačidiel + a - Light.
 2. Položku otvorte tlačidlom Mode.
 3. Pomocou tlačidiel + a - Light zmeňte hodnotu a zmenu potvrďte stlačením tlačidla Mode.
 4. Ponuku Menu ukončite tlačidlom Start Stop.