Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto Kailash Användarguide - 2.0

Alarm

du kan ställa in ett alarm som ringer varje dag. När du ställt in alarmet visas det på tidslinjen.

alarm timeline

Så här ställer du in alarmet:

  1. Håll mittknappen intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Tryck på mittknappen för att öppna Tid & Datum (tid och datum).
  3. Tryck på mittknappen för att öppna alarminställningarna.
  4. Aktivera alarmet och bekräfta.
  5. Ställ in timmar och minuter och bekräfta.
  6. Avsluta genom att hålla in mittknappen.