Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Kailash Manual do Utilizador - 2.0

Configuração

Pode ajustar todas as definições do dispositivo a partir do menu de opções.

Para ajustar uma definição:

  1. Mantenha o botão central premido para aceder ao menu de opções.
  2. Navegue para cima e para baixo nos menus com o botão 7R e o botão inferior.
  3. Entre numa definição premindo o botão central. Dependendo do menu pode necessitar de percorrer as definições utilizando o botão central.
  4. Ajuste o valor da definição com o botão 7R e com o botão inferior.
  5. Confirme o novo valor da definição premindo o botão central.
  6. Saia mantendo o botão central premido.

adjust settings