Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

Suunto Spartan Sport 使用者指南 - 2.6

路線

您可以使用 Suunto Spartan Sport來導航路線。於 Suunto 應用程式中規劃您的路線,並利用下一同步將路線傳輸至您的手錶。

若要導航路線:

  1. 向下撥動或按下下方按鈕以開啟啟動器。
  2. 捲動至 導航,然後輕點圖示或按下中間的按鈕。

Navigation icon

  1. 捲動到 路線,然後按中間按鈕以開啟路線清單。

Routes list

  1. 將游標移至您想要導航至的路線,然後按中間按鈕。
  2. 按下上方按鈕以開始導航。
  3. 隨時再次按下上方按鈕以終止導航。

輕點螢幕以於概覽地圖和更詳細的視圖之間進行切換。

Route overview

在詳細視圖中,透過輕點螢幕或者按住中間按鈕進行放大及縮小。使用上方及下方按鈕調整縮放比例。

Route zoom

當您處於導航顯示屏時,您可以從螢幕底部向上滑動或者按下下方按鈕以開啟捷徑清單。捷徑可讓您快速存取導航動作,例如保存目前位置或選取其他路線進行導航。

所有帶 GPS 之運動模式均具有路線選取選項。參見 在運動期間進行導航

導航指引

導航路線時,您的手錶會在您沿著路線前進時,透過給您其他通知,幫助您保持正確路線。

例如,若您偏離路線超過 100 m (330 ft),手錶將通知您,您的路線不正確,並在您回到正確路線後進行提醒。

到達路線上的 POI 中途點時,將出現一個提供資訊的跳出畫面,顯示至下一個中途點或 POI 的距離和預估的路線時間 (ETE)。

注释:

若您要導航有十字路口的路線,如圖-8,且您在十字路口轉錯了彎,您的手錶會假定您故意走不同路線。手錶根據目前新的前進方向,顯示下個中途點。因此,密切注意您的瀏覽路徑,在導航復雜路線時確保走的路線正確。

高度導航

如果您正在導航具有高度訊息的路線,您還可以使用高度剖面顯示屏以上升和下降為基礎進行導航。在主導航顯示屏(您看到路線的地方)中,向左滑動或按下中間按鈕切換至高度剖面顯示屏。

高度剖面顯示屏會顯示以下資訊:

  • 頂部:您目前的高度
  • 中心:高度剖面顯示您當前的位置
  • 底部:保持上升或下降(輕點螢幕更改視圖)

Altitude navigation

如果您在使用高度導航時偏離路線過遠,則您的手錶將在高度剖面顯示屏中給您一個偏離路線 訊息。如果您看到此訊息,請捲動至路線導航顯示屏,以恢復正軌,然後再繼續進行高度導航。

Innehållsförteckning