Suunto Spartan Sport Wrist HR - Funkcie - Informácie o zariadení

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Informácie o zariadení

Informácie o zariadení

Podrobnosti o softvéri a hardvéri vašich hodiniek si môžete pozrieť v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » About (O zariadení).