Suunto Spartan Sport Wrist HR - Starostlivosť a podpora - Likvidácia

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Likvidácia

Prístroj likvidujte odpovedajúcim spôsobom. Zachádzajte s ním, ako s elektronickým odpadom. Neodhadzujte ho do odpadkov. Hodinky môžete vrátiť najbližšiemu predajcovi Suunto.

WEEE symbol black