Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 2.5

Innehållsförteckning

Формати на позицията

Форматът на позицията е начинът, по който се показва вашата GPS позиция на часовника. Всички формати се отнасят до едно и също местоположение, като просто го изразяват по различен начин.

Можете да промените формата на позицията в настройките на часовника от Navigation (Навигация) » Position format (Формат на позиция).

Географска ширина/географска дължина е най-често използваната координатна мрежа и има три различни формата:

 • WGS84 Hd.d°
 • WGS84 Hd°m.m'
 • WGS84 Hd°m's.s

Сред другите често срещани формати за позициониране са следните:

 • UTM (Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор) предоставя двуизмерно представяне на позицията по хоризонтала.
 • MGRS (Военна координатна референтна система) е разширение на UTM и се състои от обозначител на зоната в координатната мрежа, идентификатор на 100 000-метров квадрат и числено местоположение.

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro поддържа и следните локални формати на позицията:

 • BNG (британски)
 • ETRS-TM35FIN (финландски)
 • KKJ (финландски)
 • IG (ирландски)
 • RT90 (шведски)
 • SWEREF 99 TM (шведски)
 • CH1903 (швейцарски)
 • UTM NAD27 (Аляска)
 • UTM NAD27 Конус
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Нова Зеландия)
бележка:

Някои формати за позициониране не могат да се използват в областите на север от 84° и на юг от 80°, или извън държавите, за които са предназначени. Ако сте извън позволената зона, вашите координати за местоположение не могат да се изпишат на часовника.