Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Komma igång - Knappar

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Användarhandbok - 2.0

Knappar

Suunto Spartan Trainer Wrist HRhar fem knappar som du kan använda för att navigera mellan skärmar och funktioner.

Trainer buttons

1. Övre vänstra knappen

 • tryck för att aktivera bakgrundsbelysningen
 • tryck för att se alternativ information

2. Övre högra knappen

 • tryck för att flytta uppåt i skärmar och menyer

3. Mittknappen

 • välj ett objekt genom att trycka
 • tryck för att ändra display
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella genvägar

4. Nedre vänstra knappen

 • tryck för att gå tillbaka

5. Nedre högra knappen

 • tryck för att förflytta dig nedåt i vyer och menyer

När du registrerar ett träningspass så har knapparna andra funktioner:

1. Övre vänstra knappen

 • tryck för att se alternativ information

2. Övre högra knappen

 • tryck för att pausa eller återuppta registrering
 • håll intryckt för att ändra aktivitet

3. Mittknappen

 • tryck för att ändra display
 • håll intryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

4. Nedre vänstra knappen

 • tryck för att ändra display

5. Nedre högra knappen

 • tryck för att markera ett varv
 • håll intryckt för att låsa och låsa upp knapparna