Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Användarhandbok - 2.1

Höjd-Baro

Suunto Traverse mäter kontinuerligt absolut lufttryck via den inbyggda trycksensorn. Baserat på mätning och referensvärden beräknas sedan höjd eller lufttryck vid havsnivå.

Det finns tre profiler: Automatisk, Höjdmätare och Barometer. Information om hur du ställer in profiler finns i Anpassa profilen till aktiviteten.

För att se höjd-baro-information, trycker du på NEXT på tidsskärmen eller aktiverar höjd-barodisplayen från skärmvyn.

altimeter views

Du kan växla mellan olika vyer med VIEW.

I höjdmätarprofilen visas:

 • höjd + temperatur
 • höjd + soluppgång/solnedgång
 • höjd + referenspunkt
 • 12 h höjdgraf + höjd

altimeter views

I barometerprofilen får du motsvarande översikt:

 • barometriskt tryck + temperatur
 • barometriskt tryck + soluppgång/solnedgång
 • barometriskt tryck + referenspunkt
 • 24 h graf över barometriskt tryck + barometriskt tryck

När du har aktiverat GPS:en kan du visa tid för soluppgång och solnedgång. Om GPS:en inte är aktiverad, fastställs tiderna för soluppgång och solnedgång med den senast registrerade GPS-informationen.

Du kan visa/dölja skärmen för höjd-baro på startmenyn.

Så här döljer du skärmen för höjd-baro:

 1. På tidsskärmen trycker du på START.
 2. Skrolla till DISPLAYER med LIGHT och tryck på NEXT.
 3. Skrolla till Avsluta Höjd-Baro och tryck på NEXT.
 4. Håll NEXT intryckt för att gå tillbaka.

Upprepa proceduren och välj Höjd-Baro för att visa skärmen igen.

OBS:

Om du bär Suunto Traverse på handleden, måste du ta av den för att få en tillförlitlig temperaturavläsning, eftersom din kroppstemperatur påverkar den ursprungliga avläsningen.

Få korrekta avläsningar

Om din utomhusaktivitet kräver en tillförlitlig mätning av höjd eller lufttryck måste du kalibrera Suunto Traverse genom att ange antingen aktuell höjd eller aktuellt lufttryck.

TIPS:

Absolut lufttryck och känd höjdreferens = lufttryck vid havsnivå. Absolut lufttryck och känt lufttryck vid havsnivå = altitud.

Du hittar höjdangivelser för din plats på de flesta topografiska kartor eller på Google Earth. Du hittar referensvärden för lufttrycket på havsnivå för din plats på nationella meteorologiska webbplatser.

pressure sensor Traverse

VARNING:

Håll området runt sensorn fritt från smuts och sand. Stick aldrig in föremål i öppningarna på sensorn.

Om FusedAlti är aktiverad korrigeras höjdavläsningen automatiskt med FusedAlti tillsammans med kalibrering av höjd och lufttryck vid havsnivå. Mer information finns i FusedAlti.

Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om den lokala väderleken är växlande rekommenderar vi att du nollställer det aktuella höjdreferensvärdet ofta, helst innan du påbörjar rutten när du har tillgång till referensvärdena. Du behöver inte ställa in referensvärden så länge det lokala vädret är stabilt.

Så här ställer du in referensvärden för lufttryck och höjd:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till HÖJD-BARO med LIGHT och öppna med NEXT.
 3. Tryck på NEXT för att öppna Referens. Välj mellan följande alternativ:
 4. FusedAlti: GPS:en aktiveras och klockan börjar beräkna höjden baserat på FusedAlti.
 5. Höjd: Ställ in höjden manuellt.
 6. Lufttryck vid havsnivå: Ange referensvärdet för lufttryck vid havsnivå manuellt.
 7. Ange referensvärdet med START och LIGHT. Bekräfta inställningen med NEXT.
TIPS:

När du inte registrerar en aktivitet kan du trycka på START på skärmen för höjd-baro för att komma direkt till menyn HÖJD-BARO.

Användningsexempel: Ställa in höjdreferensvärdet

Det är andra dagen på din tvådagarstur. Du inser att du glömde att byta från barometerprofilen till höjdmätarprofilen när du påbörjade aktiviteten på morgonen. Du vet att höjdvärdena som Suunto Traverse visar just nu är felaktiga.

Alltså tar du dig till den närmaste plats där det enligt den topografiska kartan finns ett höjdreferensvärde. Du korrigerar höjdreferensvärdet i Suunto Traverse efter detta och växlar till höjdmätarprofilen. Nu är höjdavläsningarna korrekta igen.

Anpassa profilen till aktiviteten

Höjdmätarprofilen bör väljas för utomhusaktiviteter som omfattar höjdändringar (t.ex. vandring i bergsterräng).

Barometerprofilen bör väljas för utomhusaktiviteter som inte omfattar höjdändringar (t.ex. kanotsport).

För att få korrekta avläsningar måste du anpassa profilen till aktiviteten. Du kan antingen låta Suunto Traverse välja en lämplig profil för aktiviteten med den automatiska profilen, eller välja en profil själv.

Så här anger du profilen för höjd-baro:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till HÖJD-BARO med LIGHT och öppna med NEXT.
 3. Rulla till Profil med START och öppna med NEXT.
 4. Ändra profilen med START eller LIGHT och välj bekräfta med NEXT.
 5. Håll NEXT intryckt för att avsluta.

Felaktiga avläsningar

Om höjdmätarprofilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats medan de lokala väderförhållandena ändras, kommer enheten att ge felaktiga höjdavläsningar.

Om höjdmätarprofilen är aktiverad och vädret ändras ofta medan du förändrar din höjd uppåt eller nedåt kommer enheten att ge felaktiga avläsningar.

Om barometerprofilen är aktiverad en längre tid och du förändrar din höjd uppåt eller nedåt antar enheten att du står stilla och tolkar ändringarna i höjdled som ändringar av lufttrycket vid havsnivå. Detta medför att angivelserna av lufttryck blir felaktiga.

Använda altimeter-profilen

Höjdmätarprofilen beräknar höjden baserat på referensvärden. Referensvärdet kan vara antingen lufttryck vid havsnivå eller höjd. När höjdmätarprofilen är aktiverad visas höjdmätarikonen högst upp på skärmen för höjd-baro.

altimeter profile Traverse

Använda barometerprofilen

Barometerprofilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Detta baseras på referensvärderna och det absoluta lufttrycket som mäts konstant.

När barometerprofilen är aktiverad visas barometerikonen på skärmen.

barometer profile Traverse

Använda automatic-profilen

Automatic-profilen växlar mellan höjdmätar- och barometerprofilen enligt dina rörelser.

Det är inte möjligt att mäta förändringar i höjd och väder samtidigt, eftersom båda beror på det omgivande lufttrycket förändras. Suunto Traverse känner av vertikala rörelser och växlar vid behov över till att mäta altituden. När höjdangivelsen visas tar det högst tio sekunder innan värdet uppdateras.

Om du befinner dig på konstant höjd (mindre än fem meters vertikal rörelse inom tolv minuter), tolkar Suunto Traverse alla förändringar i lufttrycket som väderomslag. Mätintervallet är tio sekunder. Höjdavläsningen förblir oförändrad, och om vädret ändras visas ändringarna som lufttryck vid havsnivå.

Om du rör dig i höjdled (mer än fem meters vertikal rörelse inom tre minuter), tolkar Suunto Traverse alla tryckförändringar som rörelser i höjdled.

Beroende på vilken profil som är aktiverad, kan du öppna höjdmätaren eller barometern på skärmen för höjd-baro med VIEW.

OBS:

När du använder automatic-profilen visas inte ikonerna för barometer eller höjdmätare på skärmen för höjd-baro.

Innehållsförteckning