Programuppdateringar

Suunto Traverse Användarguide - 2.0

Programuppdateringar

Programuppdateringar

Du kan uppdatera Suunto Traverse programvara via Movescount. När du uppdaterar programvaran flyttas alla loggar automatiskt till Movescount och raderas från klockan.

Så här uppdaterar du programvaran i Suunto Traverse:

  1. Installera Moveslink från Movescount om du inte redan har gjort det.
  2. Anslut Suunto Traverse till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  3. Om det finns någon tillgänglig uppdatering kommer klockan att uppdateras automatiskt. Vänta tills uppdateringen har slutförts innan du kopplar från USB-kabeln. Detta kan ta flera minuter.