Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1

Navigera med GPS

Suunto Traverse Alpha använder Global Positioning System (GPS) för att fastställa din aktuella position. GPS-systemet inbegriper satelliter som kretsar runt jorden med en höjd på 20 000 km och en hastighet på 4 km/s.

Den inbyggda GPS-mottagaren i Suunto Traverse Alpha är optimerad för att användas på handleden och tar emot data från en mycket vid vinkel.

Ta emot en GPS-signal

Suunto Traverse Alpha aktiverar GPS automatiskt när du väljer ett sportläge med GPS-funktion, fastställer din plats eller börjar navigera.

GPS signal strength Ambit3

OBS:

När du aktiverar GPS:en för första gången eller inte har använt den på länge, kan det ta längre tid än vanligt att fastställa en GPS-signalen. Efterföljande GPS-starter kommer att gå snabbare.

TIPS:

För att påskynda initieringen av GPS:en är det viktigt att du håller klockan stilla och vänd uppåt. Tänk också på att stå på en öppen yta med fri sikt mot himlen.

TIPS:

Synkronisera din Suunto Traverse Alpha regelbundet med Suunto-appen för att få senaste satellituppgifter och positionsinformation (GPS-optimering). Detta reducerar tiden det tar att fastställa GPS-signalen och förbättrar precisionen för spårning.

Felsökning: Ingen GPS-signal

 • Rikta klockans GPS-del uppåt för att få en optimal signal. Den bästa signalen får du på en öppen yta med fri sikt mot himlen.
 • GPS-mottagaren fungerar vanligtvis bra inuti tält och under andra tunna höljen. Däremot kan föremål, byggnader, tät vegetation eller molnigt väder medföra sämre mottagningskvalitet för GPS-signalen.
 • GPS-signalen tränger inte igenom fasta konstruktioner eller vatten. Försök därför inte aktivera GPS:en inuti byggnader, grottor eller under vatten.

GPS-rutnät och positionsformat

Rutnätet är linjerna på en karta som definierar det koordinatsystem som används.

Positionsformatet avser hur GPS-mottagarens position visas på klockan. Alla format återger samma plats, men på olika sätt. Du kan ändra positionsformatet i klockans inställningar i alternativmenyn under ALLMÄNNA » Format » Positionsformat.

Du kan välja format bland följande rutnät:

 • latitud/longitud är det vanligaste rutnätet som har tre olika format:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) är en tvådimensionell horisontell presentation av positionen.
 • MGRS (Military Grid Reference System) baseras på UTM och består av en rutnätsbeteckning, 100 000 meter kvadratisk identifiering, samt ett numeriskt läge.

Suunto Traverse Alpha har också stöd för följande lokala rutnät:

 • British (BNG)
 • Finnish (ETRS-TM35FIN)
 • Finnish (KKJ)
 • Irish (IG)
 • Swedish (RT90)
 • Swiss (CH1903)
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (Nya Zeeland)
OBS:

Vissa rutnät kan inte användas i områden norr om 84°N och söder om 80°S, eller utanför de länder som de är avsedda för.

GPS-noggrannhet och energiförbrukning

När du anpassar sportlägen kan du definiera intervallet för GPS-fixering via inställningen för GPS-precision i Suunto Movescount. Ju mindre intervall, desto högre blir precisionen under registreringen.

Genom att öka intervallet och minska precisionen kan du förlänga batteritiden.

Alternativen för GPS-noggrannhet är:

 • Bäst: ~ 1 sekunds fixeringsintervall, högst energiförbrukning
 • Bra: ~ 5 sekunders fixeringsintervall, medelhög energiförbrukning
 • OK: ~ 60 sekunders fixeringsintervall, lägst energiförbrukning
 • Av: ingen GPS-fixering

Du kan justera den förinställda GPS-precisionen i sportläget om du behöver den enbart när du registrerar en aktivitet och när du navigerar. Om du till exempel märker att batterinivån är låg kan du justera inställningen för att förlänga batteritiden.

Justera GPS-noggrannhet i startmenyn under NAVIGERA » Inställningar » GPS-noggrannhet.

GPS och GLONASS

Suunto Traverse Alpha använder Global Navigation Satellite System (GNSS) för att fastställa din position. GNSS kan använda signaler från både GPS- och GLONASS-satelliter.

Din klocka är förinställd på att leta efter enbart GPS-signaler. I vissa situationer och på vissa platser i världen kan GLONASS-signaler förbättra precisionen. Men tänk på att det krävs mer batteri att använda GLONASS än enbart GPS.

Du kan sätta på eller stänga av GLONASS när som helst, även när du registrerar en aktivitet.

För att sätta på eller stänga av GLONASS:

 1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Skrolla till NAVIGERA med START och välj med NEXT.
 3. Skrolla till Inställningar med LIGHT och välj med NEXT.
 4. Skrolla till GNSS med START och välj med NEXT.
 5. Välj GPS och GLONASS för att aktivera GLONASS. Om den redan är aktiv, välj GPS för att stänga av GLONASS.
 6. Håll NEXT intryckt för att gå tillbaka.
OBS:

GLONASS används bara om GPS-precisionen är inställd på högsta nivån. (Se GPS-noggrannhet och energiförbrukning.)

Innehållsförteckning