การแสดงผล

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Innehållsförteckning

การแสดงผล

Suunto Traverse Alpha ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น เข็มทิศ (ดูที่ เข็มทิศ) และนาฬิกาจับเวลา (ดูที่ นาฬิกาจับเวลา) ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในจอแสดงผลซึ่งดูได้โดยกด NEXT. บางส่วนจะถาวร ส่วนอื่นๆ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนได้ตามต้องการ

เพื่อแสดง/ซ่อน การแสดงผล:

 1. กด START เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. เลื่อนไปที่ DISPLAYS (จอแสดงผล) โดยกดLIGHT และกด NEXT.
 3. ในรายการแสดงผล สลับการเปิด/ปิดโดยเลื่อนด้วย START หรือ LIGHT และกด NEXT กดปุ่ม NEXT ค้างไว้เพื่อออกจากเมนูการแสดงผล หากต้องการ

โหมดกีฬาของคุณ (ดูที่ โหมดกีฬา) จะมีการแสดงผลหลายแบบที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อดูข้อมูลที่ต่างกันขณะบันทึกกิจกรรม

การปรับคอนทราสต์การแสดงผล

การเพิ่มหรือลดคอนทราสต์การแสดงผลของ Suunto Traverse Alpha ได้ในการตั้งค่านาฬิกา

เพื่อปรับคอนทราสต์การแสดงผล

 1. กดปุ่ม NEXT ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. กด NEXTเพื่อเข้าสู่ GENERAL (ทั่วไป) การตั้งค่า
 3. กด NEXT เพื่อเข้าสู่ Tones/display (โทน/การแสดงผล)
 4. เลื่อนไปที่ Display contrast (การแสดงผล contrast) ด้วย LIGHT และเข้าไป ด้วย NEXT
 5. เพิ่มคอนทราสต์ ด้วย START หรือ ลดลงด้วย LIGHT
 6. กดปุ่ม NEXT ค้างเพื่อออก

การแสดงผลสลับสี

เปลี่ยนการแสดงผลระหว่างมืดและสว่างผ่านการตั้งค่าในนาฬิกา

เพื่อสลับการแสดงผลในการตั้งค่านาฬิกา:

 1. กดปุ่ม NEXT ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. กด NEXTเพื่อเข้าสู่ GENERAL (ทั่วไป) การตั้งค่า
 3. กด NEXT เพื่อเข้าสู่ Tones/display (โทน/การแสดงผล)
 4. เลื่อนไปที่ Invert display (การแสดงผลสลับ) ด้วย START และสลับด้วย NEXT