Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | HÅLL DIG AKTIV MED SUUNTO | MORS DAG | 45 DAGARS ÖPPET KÖP

Suunto Traverse Alpha คู่มือการใช้งาน - 2.0

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning

Alti-Baro

Suunto Traverse Alpha วัดความกดอากาศสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เซ็นเซอร์ความดันในตัว ระบบนี้จะคำนวณความสูงหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลโดยขึ้นอยู่กับการวัดและค่าอ้างอิง

มีโปรไฟล์สามแบบให้ใช้คือ อัตโนมัติ (อัตโนมัติ) เครื่องวัดความสูง (มิเตอร์วัดความสูง) และ บารอมิเตอร์ (บารอมิเตอร์) หากต้องการข้อมูลการตั้งค่าโปรไฟล์ โปรดดู จับคู่โปรไฟล์กับกิจกรรม

ดูข้อมูลมิเตอร์ Alti-Baro กด NEXT (ถัดไป) ขณะอยู่ในจอแสดงเวลา หรือเปิดใช้การแสดง Alti-Baro จากเมนูการแสดงผล

altimeter views

เปลี่ยนเป็นมุมมองอื่นๆ ได้โดยกด VIEW (มุมมอง)

คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้ในโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง

 • ความสูง + อุณหภูมิ
 • ความสูง + พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก
 • ความสูง + จุดอ้างอิง
 • กราฟความสูง 12 ชม. + ความสูง

altimeter views

คุณจะได้รับมุมมองที่สอดคล้องกันในโปรไฟล์บารอมิเตอร์

 • ความดันอากาศ + อุณหภูมิ
 • ความดันอากาศ + พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก
 • ความดันอากาศ + จุดอ้างอิง
 • กราฟความดันอากาศ 24 ชม. + ความดันอากาศ

มุมมองเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะใช้งานได้เมื่อ GPS เปิดใช้งาน หากไม่เปิดใช้ GPS เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะขึ้นอยู่กับข้อมูลสุดท้ายของ GPS

คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผล Alti-Baro ได้ในเมนูเริ่มต้น

วิธีซ่อน/แสดงโปรไฟล์ Alti-Baro

 1. ขณะอยู่ในการแสดงผลเวลา กด START (เริ่มต้น)
 2. เลื่อนไปที่ DISPLAYS (จอแสดงผล) ด้วย LIGHT (แสงไฟ) และกด NEXT (ถัดไป)
 3. เลื่อนไปที่ End Alti-Baro (สิ้นสุด Alti-Baro) และกด NEXT (ถัดไป)
 4. กดปุ่ม NEXT (ถัดไป) ค้างไว้เพื่อออก

ทำซ้ำตามขั้นตอนและเลือก Alti-Baro (Alti-Baro) เพื่อดูการแสดงผลอีกครั้ง

หมายเหตุ:

หากสวมใส่ Suunto Traverse Alpha ที่ข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์ออกเพื่อให้รับการอ่านค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องเพราะอุณหภูมิร่างกายของคุณจะมีผลต่อการอ่านครั้งแรก

การรับค่าการอ่านที่ถูกต้อง

หากกิจกรรมกลางแจ้งของคุณต้องมีความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลหรือความสูงที่ถูกต้อง คุณจำเป็นที่จะต้องปรับ Suunto Traverse Alpha ของคุณโดยการป้อนทั้งความสูงปัจจุบันหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอากาศปัจจุบันของคุณ

เคล็ดลับ:

ความกดอากาศสมบูรณ์และความสูงอ้างอิงที่รู้ = ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ความกดอากาศสมบูรณ์และความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลที่รู้ = ความสูง

ความสูงของตำแหน่งของคุณจะหาได้ในแผนที่ทางภูมิศาสตจร์ทั่วไปหรือ Google Earth ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอ้างอิงสำหรับตำแหน่งของจะหาได้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ

pressure sensor Traverse

ข้อควรระวัง:

ให้พื้นที่รอบๆ เซนเซอร์ปราศจากสิ่งสกปรกและทราย อย่าสอดใส่วัตถุใดๆ ลงในเซนเซอร์ที่เปิดอยู่

หาก FusedAlti (FusedAlti) เปิดใช้งานอยู่ การอ่านค่าความสูงจะถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยใช้ FusedAlti (FusedAlti) ร่วมกับการปรับเทียบความสูงและความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ FusedAlti

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อการอ่านความสูง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในท้องถิ่น แนะนำให้ตั้งค่าปัจจุบันของความสูงอ้างอิงบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางของคุณเมื่อมีค่าอ้างอิงอยู่ ตราบใดที่สภาพอากาศในท้องถิ่นยังคงมีเสถียรภาพ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอ้างอิง

การตั้งค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลและความสูงอ้างอิง:

 1. กดปุ่ม NEXT ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. เลื่อนไปที่ ALTI-BARO (ALTI-BARO) โดย LIGHT และเลือกด้วย NEXT
 3. กด NEXT เพื่อเข้าสู่ Reference (อ้างอิง) จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังนี้:
 4. FusedAlti: GPS เปิดอยู่และนาฬิกาเริ่มต้นคำนวณความสูงโดยขึ้นอยู่กับ FusedAlti
 5. ความสูง (ความสูง): ตั้งค่าความสูงด้วยตัวเอง
 6. ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล (ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล): การตั้งค่าอ้างอิงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลด้วยตนเอง
 7. ตั้งค่าอ้างอิง โดยใช้ START และLIGHT ยอมรับการตั้งค่า ด้วย NEXT
เคล็ดลับ:

เมื่อไม่ได้ทำการบันทึกกิจกรรม กด START ในการแสดงผล alti-baro เพื่อเข้าสู่เมนู ALTI-BARO (ALTI-BARO) โดยตรง

ตัวอย่างการใช้งาน: การตั้งค่าความสูงอ้างอิง

คุณอยู่ในวันที่สองของการเดินป่าสองวันของคุณ คุณรู้ว่าคุณลืมสลับจากโปรไฟล์บารอมิเตอร์กับโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง เมื่อคุณเริ่มต้นในตอนเช้า คุณรู้ว่าการอ่านความสูงปัจจุบันของSuunto Traverse Alpha ของคุณไม่ถูกต้อง

ดังนั้นคุณเดินป่าไปยังตำแหน่งบนแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใกล้ที่สุดที่มีค่าความสูงอ้างอิงให้ คุณแก้ค่าอ้างอิงความสูงของ Suunto Traverse Alpha ตามนั้นและสลับไปเป็นโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง การอ่านค่าความสูงของคุรได้รับการแก้ไขแล้ว

จับคู่โปรไฟล์กับกิจกรรม

โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงควรจะถูกเลือก เมื่อกิจกรรมกลางแจ้งของคุณเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความสูง (เช่นการเดินป่าในภูเขา)

โปรไฟล์บารอมิเตอร์ควรจะเลือก เมื่อกิจกรรมกลางแจ้งของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความสูง (เช่นพายเรือแคนู)

เพื่อจะได้รับการอ่านค่าที่ถูกต้อง คุณจำเป็นจะต้องเลือกโปรไฟล์ตรงกับกิจกรรมของคุณ คุณจะทำได้ทั้งให้ Suunto Traverse Alpha ตัดสินใจเลือกโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมโดยใช้โปรไฟล์อัตโนมัติ หรือเลือกโปรไฟล์ด้วยตัวคุณเอง

หมายเหตุ:

คุณยังสามารถกำหนดโปรไฟล์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละโหมดกีฬาของคุณภายใต้การตั้งค่าโหมดกีฬาขั้นสูงใน Movescount

เพื่อกำหนดโปรไฟล์ alti-baro:

 1. กดปุ่ม NEXT ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. เลื่อนไปที่ ALTI-BARO (ALTI-BARO) โดย LIGHT และเลือกด้วย NEXT
 3. เลื่อนไปที่ Profile (โปรไฟล์) โดย START และเข้าด้วย NEXT
 4. เปลี่ยนโปรไฟล์ ด้วย START หรือ LIGHT และยืนยันการเลือกของคุณ ด้วย NEXT
 5. กดปุ่ม NEXT ค้างเพื่อออก

การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงเปิดอยู่เป็นช่วงระยะเวลานานๆ โดยอุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งคงที่ในขณะที่สภาพอากาศในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง จะทำให้อุปกรณ์อ่านความสูงไม่ถูกต้อง

หากคุณใช้โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในขณะที่ปีนขึ้นไปในความสูงหรือลงไปในความสูง จะทำให้อุปกรณ์อ่านความสูงไม่ถูกต้อง

หากคุณใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์ในช่วงระยะเวลานานๆ ขณะที่คุณปีนขึ้นในความสูงหรือปีนลงไปในความสูง อุปกรณ์จะอนุมานว่าคุณกำลังยืนนิ่งๆ อยู่ และจะแปลผลการเปลี่ยนแปลงของคุณในความสูงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ดังนั้น จะทำให้อุปกรณ์อ่านค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลไม่ถูกต้อง

โดยใช้โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูง

โปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงจะคำนวณความสูงโดยขึ้นอยู่กับค่าอ้างอิง ค่าอ้างอิงสามารถเป็นได้ทั้งความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลอากาศหรือความสูง เมื่อโปรไฟล์มิเตอร์วัดความสูงเปิดใช้งาน ไอคอนมิเตอร์วัดความสูงจะปรากฏที่ด้านบนของการแสดงผล alti-baro

altimeter profile Traverse

การใช้โปรไฟล์บารอมิเตอร์

โปรไฟล์บารอมิเตอร์จะแสดงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน จะขึ้นอยู่กับค่าอ้างอิงและการวัดความกดอากาศสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องอย่างคงที่

เมื่อโปรไฟล์บารอมิเตอร์เปิดใช้งาน ไอคอนบารอมิเตอร์ จะปรากฏที่การแสดงผล

barometer profile Traverse

โดยใช้โปรไฟล์อัตโนมัติ

โปรไฟล์อัตโนมัติสลับระหว่างมิเตอร์วัดความสูงและโปรไฟล์บารอมิเตอร์ตามการเคลื่อนไหวของคุณ

เป็นไปไม่ได้ที่จะวัดสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงความสูงในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศรอบๆ Suunto Traverse Alpha สัมผัสการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและสลับไปเป็นการวัดความสูง เมื่อต้องการ เมื่อความสูงปรากฏ จะมีการปรับปรุงด้วยความล่าช้าสูงสุด 10 วินาที

ถ้าคุณอยู่ที่ความสูงคงที่ (น้อยกว่า 5 เมตรของการเคลื่อนไหวในแนวตั้งภายใน 12 นาที) Suunto Traverse Alpha จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของความกดอากาศว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ช่วงการวัดคือ 10 วินาที การอ่านค่าความสูงยังคงที่และหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่าการอ่านความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล

ถ้าคุณเคลื่อนที่ในแนวสูง (มากกว่า 5 เมตรของการเคลื่อนไหวในแนวตั้งภายใน 3 นาที) Suunto Traverse Alpha จะแปลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวสูง

โดยขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ที่ใช้งาน คุณสามารถเข้าถึงมิเตอร์วัดความสูงหรือบารอมิเตอร์ในการแสดงผล alti-baro ด้วย VIEW

หมายเหตุ:

เมื่อคุณใช้โปรไฟล์อัตโนมัติ ไอคอนบารอมิเตอร์หรือมิเตอร์วัดความสูงจะไม่ปรากฏที่ การแสดงผล alto-baro

Innehållsförteckning