Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Uppstigningshastighet

Uppstigningshastigheten visas som en vertikal stapel längs displayens högra sida.

ascent rate ZoopVyperNovo

När maximalt tillåten uppstigningshastighet överskrids börjar stapelns lägre segment att blinka medan det övre segmentet förblir stabilt.

ascent rate alert ZoopVyperNovo

Ständiga överträdelser av uppstigningshastigheten resulterar i obligatoriska säkerhetsstopp. Se Säkerhetsstopp och djupstopp.

Varning:

ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA UPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba upp stigningar ökar risken för skador. Om du överskridit högsta rekommenderade uppstigningshastighet ska du alltid göra obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstopp. Om du inte gör detta obligatoriska säkerhetsstopp kommer spridningsalgoritmen att straffa dina efterföljande dyk.

Innehållsförteckning