Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Personliga justeringar och höjdjusteringar

Det finns flera faktorer som kan påverka din känslighet för tryckfallssjuka. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.

De personliga faktorer som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka är:

 • exponering för kallt vatten – vattentemperatur lägre än 20 °C (68 °F)
 • dålig fysisk kondition
 • trötthet
 • uttorkning
 • stress
 • övervikt
 • atriumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)
 • träning före eller efter dyk

Den personliga inställningen i tre steg kan användas för att justera algoritmen till att passa din känslighet för tryckfallssjuka.

Personlig justeringFörklaring
0Idealiska förhållanden (standardvärde)
1Försiktig. Det finns vissa riskfaktorer eller osäkra förhållanden.
2Försiktigare. Det finns flera riskfaktorer eller osäkra förhållanden.

Förutom för personlig inställning kan Suunto Zoop Novo justeras för dykning på olika höjder. Detta justerar dekompressionsberäkningen enligt vald höjdjustering.

HöjdjusteringFörklaring
00–300 m (0–980 ft) (standard)
1300–3 000 m (980–4900 ft)
21 500–3 000 m (4900–9800 ft)

Så här ändrar du personlig justering och höjdjustering:

 1. I dykläge håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på SELECT för att gå till inställningar av Personal Altitude (Personlig höjd).
 3. Tryck på UP för att ändra justeringen Personal (personlig) och bekräfta sedan med SELECT.
 4. Tryck på UP för att ändra justeringen Altitude (höjd) och bekräfta sedan med SELECT.
 5. Tryck på MODE för att avsluta.
Varning:

Att resa till en högre höjd kan tillfälligt förändra balansen av upplöst kväve i kroppen Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig till den nya höjden genom att vänta minst tre (3) timmar innan du dyker.

Innehållsförteckning