Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Zoop Novo Användarhandbok

Batteribyte

Suunto Zoop Novo visar en batterisymbol som varning när batterinivån blir alltför låg. När detta händer ska din Suunto Zoop Novo inte användas för dykning förrän batteriet bytts ut.

Kontakta ett auktoriserad Suunto servicecenter för batteribyte. Det är viktigt att bytet görs på rätt sätt så att det inte läcker in vatten i batterifack eller dator.

Defekter som orsakats av oriktig batterimontering täcks inte av garantin.

Alla historik och alla loggboksuppgifter, liksom höjd, personliga inställningar och larminställningar finns kvar i datorns minne när du bytt batteri. Övriga inställningar återgår till standardvärden.

Innehållsförteckning