Hur fungerar den optiska pulsmätningen på Spartan Wrist HR-klockor?

Hur fungerar den optiska pulsmätningen på Suunto Wrist Heart Rate-klockor?

Suunto Wrist Heart Rate-klockor (WHR)  använder Valencells patenterade biometriska mätteknik PerformTek för pulsmätning på handleden.

Valencell är den ledande innovatören inom bärbar biometrisk datasensorteknik.

Pulsmätning på handleden sker med hjälp av lysdioder som läser av blodflödet i handleden.
Detta innebär att du kan se dina pulsdata under en viss aktivitet eller i vardagen utan att använda ett pulsbälte över bröstet.
Den optiska pulsmätaren på undersidan av klockan lyser in i användarens handled med lysdioder och mäter mängden ljus som sprids av blodflödet.

Detta baseras på det faktum att ljus som kommer in i kroppen sprids på ett förutsägbart sätt när blodflödets dynamik förändras, t.ex. vid förändringar av pulsen eller när blodvolymen förändras (hjärtminutvolym).

För mer information, gå till Vad bör du veta om pulsmätning på handleden?

I användarhandboken hittar du också användbar information om WHR:s arbetsförhållanden i din klocka:


HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto 3 Fitness
Suunto Spartan Trainer Wrist HR
Suunto Spartan Sport Wrist HR
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro