Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur mäter Spartan Ultra och Sport Wrist HR Baro höjd?

Klockan mäter kontinuerligt det absoluta lufttrycket med den inbyggda trycksensorn. Baserat på mätningen och referensvärdena beräknas sedan höjd (höjdmätare) eller lufttryck vid havsnivå (barometer).

Det finns tre profiler för alti-baro: höjdmätare, barometer och automatisk. Som standard använder klockan den automatiska profilen för att tolka förändringar av lufttrycket som höjd- eller väder förändringar, baserat på dina rörelse- och tryckavläsningar.

När du registrerar en aktivitet kan du växla profil för att optimera trycksensorns avläsningar.

Höjdmätarprofilen bör väljas för aktiviteter som omfattar höjdförändringar (t.ex. vid vandring i bergsterräng).

Barometerprofilen bör väljas för aktiviteter som inte omfattar höjdförändringar (t.ex. löpning på löparbana).

Du kan ange en specifik profil för varje sportläge under avancerade inställningar för sportlägen i Movescount.
Så här konfigurerar du profilen för alti-baro för ett anpassat sportläge:

1. Öppna www.movescount.com
2. Gå till Jag >> Enheter >> Mina klockor
3. Klicka på din klocka
4. Gå till Sportlägen och välj ett sportläge
5. Klicka på Visa sportlägesinställningar och skrolla ner till Alti-baro
6. Välj den profil du vill använda.
7. Synkronisera klockan med SuuntoLink eller Suunto Movescount App för att uppdatera den.

alti baro

 

Läs mer om alternativ för inställningar::

Höjdmätarprofilen:

  • Bästa alternativet för alla aktiviteter med höjdförändringar.
  • Alla tryckförändringar tolkas som höjdförändringar
  • Vid bergsklättring eller långa vandringar, då väderförändringar också är relevanta, kan den automatiska profilen användas.

Barometerprofilen:

  • Användbar för inomhus- och/eller utomhusaktiviteter utan höjdförändringar.

Automatisk profil:

  • Växlar mellan barometerprofilen och höjdmätarprofilen beroende på dina rörelser och takten i vilken trycket förändras:
  • Om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till höjdmätarprofilen.
  • Om höjdförändringarna är väldigt små (mindre än 5 meters vertikal rörelse under 12 minuter) eller om de är väldigt långsamma, växlar klockan till barometerprofilen och tolkar lufttrycksförändringar som väderförändringar.

Observera:

Om höjdmätarprofilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats medan de lokala väderförhållandena ändras, kan klockan ge felaktiga höjdavläsningar.

Om du använder höjdmätarprofilen och vädret förändras mycket när du rör dig mellan olika höjder kan det hända att klockan visar felaktiga avläsningar.

Om du använder barometerprofilen under lång tid när du rör dig mellan olika höjder utgår klockan från att du befinner dig på samma höjd och tolkar höjdförändringarna som förändringar av lufttrycket vid havsnivå (väderförändringar). Klockan kan därför visa felaktiga avläsningar av lufttrycket.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto Spartan Ultra
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro