Hur parkopplar jag min Suunto Spartan med Suunto Movescount App (iPhone)?

Hur parkopplar jag min Suunto Spartan med Suunto Movescount App (iPhone)?

Alla Spartan klockor kan parkopplas så fort de har satts på.

Starta parkopplingen på din iPhone eller iPad:

1. Se till att Bluetooth har aktiverats och starta Suunto Movescount App.

2. Tryck på klockikonen längst upp i det högra hörnet på startskärmen.

iphoneparkoppling1

3. Vänta tills Spartan-klockan visas i listan med klockor och tryck sedan på PAIR

iphone-parkoppling3

4. Ange lösenordet som visas på klockan i fältet för parkoppling på den mobila enheten och tryck sedan på PAIR.

iphone-parkoppling4

5. Vänta på att parkopplingen slutförs. Detta kan ta några minuter.

 iphone-parkoppling6

Felsök parkopplingen:

1. Se till att flygplansläget är inaktiverat på din klocka.

  • Flygplansläget inaktiverar Bluetooth, som behövs för att parkoppla med en mobil enhet.
  • Gå till Inställningar » Anslutning och rulla ner till flygplansläget. Om flygplansläget är aktiverat (reglaget är grönt) trycker du på reglaget eller på mittknappen för att inaktivera det. 

2. Se till att Discovery är aktiverat på din klocka.

  • Discovery styr Bluetooth-signalerna på klockan. Om Discovery är inaktiverat kan din mobila enhet inte hitta klockan. Gå till Inställningar » Anslutning. Rulla ner till Discovery i inställningsmenyn. Se till att Discovery är aktiverat (reglaget är grönt). Om reglaget är inaktiverat trycker du på det eller mittknappen för att aktivera Discovery.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto Spartan Trainer Wrist HR
Suunto Spartan Ultra
Suunto Spartan Sport Wrist HR
Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro
Suunto Spartan Sport