Varför visas olika information om mitt Move i Strava och Movescount?

Varför visas olika information om mitt Move i Strava och Movescount?

När du tittar på dina Moves i Strava kanske du upptäcker att distans, uppstigning/nedstigning och andra värden inte stämmer överens med Movescount.

Distans

Strava mäter distans med GPS medan din klocka använder både GPS och en inbyggd accelerometer för att mäta distans. Detta kan resultera i att distansen som Strava visar är kortare än den i Movescount.

Varaktighet

Strava exkluderar pauser och perioder utan rörelse från den totala aktivitetstiden. Movescount inkluderar pauser och perioder utan rörelse i totaltiden för ett Move. Av denna anledning är varaktigheten ibland kortare i Strava jämfört med Movescount.

Uppstigning/nedstigning

Om din Suunto-klocka har en tryckmätare kan den användas tillsammans med GPS-funktionen för att beräkna höjd. Onlinetjänster som Strava kanske bara använder GPS för att ta fram höjdinformation från karttjänster. Av denna anledning kanske värdena skiljer sig från Movescount.

Andra faktorer att tänka på

Olika GPS-algoritmer som används för att bearbeta data kan också påverka hur värden beräknas.
Den automatiska integreringen av Movescount till Strava använder filformatet .fit med viss optimering. Den manuella export/import-processen använder filformatet .tcx utan optimering.

Lägg märke till att gamla Moves inte överförs till Strava. Endast nya Moves efter återanslutningen överförs.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto Movescount