Vad gör jag om Moveslink2 visar ett felmeddelande om synkronisering av inställningar?

Vad gör jag om Moveslink2 visar ett felmeddelande om synkronisering av inställningar?

Om synkroniseringen av inställningar mellan din klocka och Suunto Movescount misslyckas (Moveslink2 visar misslyckades istället för ok) kan följande steg lösa problemet:

  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Se till att internetanslutningen fungerar och att du har bra mottagning.
  • Om du använder en proxytjänst eller en brandvägg ska du se till att Moveslink2 har tillåtelse att ansluta till internet. Justera inställningarna för proxytjänsten eller brandväggen om så behövs.
  • Movescount kanske genomgår underhåll. I dessa fall visar Moveslink2 ett meddelande. Vänta några minuter och försök igen. Eller låt klockan vara ansluten till datorn och vänta tills Moveslink2 börjar synkronisera inställningarna.

Om dessa instruktioner inte löser ditt problem kan du behöva återställa klockan till standardinställningarna:

1. Öppna Movescount.
2. Navigera till Jag >> Klockor >> Mina klockor och välj din klocka i listan.
3. Klicka på knappen Återställ standardvärden.
4. Anslut din klocka och vänta tills Moveslink startar.
5. Windows: Högerklicka på Moveslink2-ikonen i systemfältet och välj Framtvinga uppdatering av inbyggd programvara.
Mac: Öppna programmenyn i Moveslink2 och välj Framtvinga uppdatering av inbyggd programvara.

Framtvinga uppdatering av inbyggd programvara

 

Om Uppdateringen av satelliters positionsdata misslyckas ska du kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp (http://www.suunto.com/Support/customer-support/).

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
Moveslink