Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Vad påverkar noggrannheten i hastighets- och distansmätningar med ansluten GPS på Android?

Din Suunto 3 Fitness använder GPS-enheten på din mobiltelefon och inkluderar telefonens GPS-data i dina träningsloggar. Noggrannheten i GPS-data kan påverkas av olika faktorer som din telefonmodell och GPS-chip integrerat i din telefon. Träd, byggnader, berg och andra hinder som blockerar himlen kan påverka GPS-noggrannheten. Hur du håller eller bär din telefon kan också påverka GPS-signalkvaliteten.


Följande tips kan bidra till att förbättra noggrannheten i hastighets- och distansmätningar med ansluten GPS:

 

 • Se till att du har den senaste appversionen installerad på din telefon
 • Se till att din telefon har ett fungerande GPS-chip. För att kontrollera detta aktiverar du platstjänster, öppnar ett kartprogram och kontrollerar hur exakt din position är.
 • Vi fortsätter att utveckla programvaran i din klocka och kommer att förbättra våra klockor med framtida programuppdateringar. Se till att du har den senaste versionen av den inbyggda programvaran installerad på din klocka. För att verifiera installerar du SuuntoLink på din dator och ansluter klockan med den medföljande USB-kabeln. Ladda ner SuuntoLink här.
 • Gå ut för att påbörja ett träningspass (GPS fungerar inte inomhus).
 • Vänta tills din klocka får platsdata från din Suunto-app innan du börjar ett träningspass. GPS-ikonen på klockan blinkar grått när du söker och blir grön när anslutningen till din GPS-enhet är etablerad.
 • Se till att du har en klar sikt över himlen. Sikten bör inte blockeras av någon form av hinder (träd, byggnader, berg, etc.) eftersom signalstyrkan kan påverkas.
 • Var medveten om att signalstyrkan kan påverkas om du har telefonen i fickan eller ryggsäcken. Vi rekommenderar att du bär din telefon i en yttre bröstficka eller helst i handen eller i ett armband nära din klocka.

 

Felsökningssteg

Kontrollera efter varje steg om anslutningsproblemet har åtgärdats. Om inte fortsätt med följande tips:

 

 1. Se till att du har godkända platstjänster för Suunto-appen i telefonens integritetsinställningar.
  Observera: Det kan ta flera minuter att motta en GPS-signal.
 2. Återställ platstjänster på din telefon: Öppna Inställningar > Anslutningar > Platser. Stäng av platstjänsterna och slå sedan på dem igen. Kontrollera att lokaliseringsmetoden är inställd på Hög noggrannhet och förbättra noggrannheten med Wi-Fi och Bluetooth-skanning.
 3. Starta om din telefon.

 

Observera: GPS-signalstyrkan beror på kvaliteten och åldern på den GPS-mottagare som ingår i telefonen och antalet GPS-satelliter som kretsar runt jorden. Detta och förändringar i jordens yttre atmosfär samt förändrade vädermönster påverkar GPS-signalstyrkan. Därför, även om du tränar på samma ställe och med samma inställningar, kan GPS-noggrannheten variera.

 

Observera: Mobil GPS-användning kan lägga till roamingkostnader beroende på ditt servicepaket. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta med din leverantör.RELATERADE ARTIKLAR:
Ansluten GPS – Användarguidesartikel
Hur mäts hastighet och distans när jag inte använder ansluten GPS?
Varför behöver jag kalibrera hastighets- och distansmätning i min Suunto 3 Fitness?

HITTA MER SUPPORT FÖR: