Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | GRATIS RETURFRAKT

Så här navigerar du med GPS-klockorna i Suunto Spartan-serien

TutorialTuesday — 24 november 2017

GPS-klockorna i Suunto Spartan-serien är praktiska navigeringsverktyg, oavsett om du följer en förbestämd rutt, tar sikte mot en intressepunkt eller bara vill hitta tillbaka till din startplats. Läs mer och våga upptäcka någonting nytt.

Följ ditt eget spår

Navigering med Suunto Spartan/Spårvy

Spårvyn är det enklaste sättet att navigera med Suunto Spartan, eftersom den visar rutten du redan har tillryggalagt. Rutten visas automatiskt som en prickad linje när du spårar en aktivitet i ett sportläge med GPS-funktionen aktiverad. (Läs mer om anpassning och inställningar för sportlägen här.)


Genom att följa ditt eget brödsmulespår kan du enkelt hitta tillbaka till din startpunkt.

Du kan zooma in och ut på ruttvyn genom att trycka på skärmen eller hålla mittknappen intryckt. Justera zoomnivån med den övre och nedre knappen.

 

Hitta tillbaka till din startpunkt

En annan praktisk navigeringsfunktion på Suunto Spartan är Tillbaka till start funktionen. Om du använder GPS när du registrerar en aktivitet sparar Suunto Spartan automatiskt träningspassets startpunkt. Med funktionen Tillbaka till start kan klockan visa dig vägen tillbaka till din startpunkt.

Spårvyn visar dig vägen tillbaka genom att följa samma spår tillbaka, funktionen Tillbaka till start visar dig den kortaste vägen, samt distans, till startpunkten.

För att starta funktionen Tillbaka till start sveper du åt vänster eller trycker på mittknappen tills du kommer till navigeringsskärmen. (Lägg märke till att du måste spåra hela aktiviteten från början för att klockan ska känna till din startpunkt.)

Navigering med Suunto Spartan/Navigeringsmeny

Svep uppåt eller tryck på den nedre högra knappen för att öppna snabbmenyn. Rulla till Tillbaka till start och tryck på skärmen eller mittknappen för att välja.

Navigering med Suunto Spartan/Tillbaka till start

När du har valt funktionen Tillbaka till start visas navigeringsguiden som den sista skärmen i det valda sportläget.

 

Så här navigerar du till intressepunkter

Navigering med Suunto Spartan/Riktning och distans för intressepunkter

Med Suunto Spartan kan du navigera till valfri intressepunkt (POI) som finns i din klockas lista med intressepunkter. Du kan antingen skapa intressepunkter i Suunto Movescount och synka dem till din klocka, eller spara platser som intressepunkter i din klocka när du är på språng.

Läs mer om hur du skapar och navigerar till en intressepunkt här

 

Så här navigerar du en rutt under träning


 

För att navigera en rutt måste du först skapa en rutt eller välja en offentlig rutt i Movescount. Synka sedan rutten till din klocka.

Så här kommer du igång med ruttnavigering: Välj det sportläge du föredrar (som använder GPS) och svep sedan uppåt eller tryck på den nedre högra knappen för att öppna alternativen för sportläget. Du kan också öppna alternativen för sportläget under en aktiv registrering genom att hålla mittknappen intryckt.

Navigering med Suunto Spartan/Ruttlista

Under alternativ väljer du Navigering och sedan Rutter. Då visas en lista med rutter som du har synkroniserat till klockan. Välj rutt med mittknappen för att visa mer information om rutten. Tryck sedan på den övre knappen för att börja navigera. Det sista steget tar dig tillbaka till alternativen för sportläget om du inte har startat registreringen än. Rulla upp till startvyn och starta registreringen som vanligt.

Navigering med Suunto Spartan/Ruttlista 

 

 

Under träningen sveper du åt höger eller trycker på mittknappen för att rulla till navigeringsskärmen där rutten du har valt visas. Då ser du din position i förhållande till rutten. Om du lämnar rutten visar klockan ett varningsmeddelande. Du ser även sträckan som du har tillryggalagt som ett brödsmulespår.

 

Navigering med Suunto Spartan/Zooma in och ut på en rutt

Du kan zooma in och ut genom att trycka på skärmen eller hålla mittknappen intryckt. Justera zoomnivån med den övre och nedre knappen.

 

Navigering med Suunto Spartan/Nästa ruttpunkt
 

Om du har lagt till ruttpunkter i din rutt kommer klockan att meddela dig när du närmar dig en ruttpunkt. Dessa aviseringar fungerar även när du närmar dig en intressepunkt. När du anpassar sportlägen kan du också lägga till Ungefärlig ankomsttid (ETA) och Ungefärlig tid kvar (ETE) som datafält.

När du befinner dig i navigeringsvyn kan du svepa uppåt eller trycka på den nedre knappen för att öppna navigeringsalternativen. Från navigeringsalternativen kan du t.ex. spara din nuvarande position eller välja en ny rutt eller en annan intressepunkt att navigera till.

Du kan även starta ruttnavigeringen genom att välja Navigering från startbilden och sedan rulla ner till den rutt du vill använda.

 

Navigering med ruttens höjd

Om du navigerar på en rutt som har höjdinformation kan du också navigera baserat på upp- och nedstigning med hjälp av displayen för ruttens höjdprofil. När du befinner dig på navigeringsskärmen (där rutten visas) sveper du åt vänster eller trycker på mittknappen för att växla till displayen för höjdprofil.

Navigering med Suunto Spartan/Navigering med ruttens höjd

På displayen för höjdprofil visas följande information:

Högst upp: din nuvarande höjd 

Mitten: höjdprofil med din nuvarande position 

Längst ned: återstående upp- eller nedstigning (tryck på skärmen för att växla vy) 


Om du kommer för långt från rutten när du använder höjdnavigering visas ett varningsmeddelande på displayen för höjdprofil. Om detta meddelande visas rullar du ner till skärmen för ruttnavigering för att komma tillbaka på rätt spår innan du fortsätter med höjdnavigeringen.

 

Obs! Sportläget du använder måste ha GPS aktiverat för att kunna få åtkomst till navigeringsalternativen. Om sportlägets GPS-precision är OK eller Bra ändras GPS-precisionen till Bäst när du väljer en rutt eller intressepunkt.