Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO THAILAND | FREE SHIPPING OVER ฿8,000 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 3/Suunto 3 Fitness คู่มือการใช้งาน

ความเครียดและการฟื้นตัว

ทรัพยากรของคุณเป็นตัวชี้วัดระดับพลังงานของร่างกายที่ดี และแปลความสามารถของคุณในการจัดการความเครียดและรับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน

ความเครียดและการออกกำลังกายจะทำให้ทรัพยากรของคุณหมดสิ้นลง ในขณะที่การพักผ่อนและการฟื้นตัวจะกู้กลับคืนมา การนอนหลับที่ดีเป็นส่วนสำคัญของ การทำให้ร่างกายของคุณมีทรัพยากรที่ต้องการ

เมื่อระดับทรัพยากรของคุณสูงขึ้น คุณจะรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า การออกไปวิ่งเมื่อทรัพยากรของคุณสูงหมายความว่าคุณอาจจะมีการวิ่งที่ดี เพราะร่างกายของคุณมีพลังงานที่จำเป็นในการปรับตัวและปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้

ความสามารถในการติดตามแหล่งทรัพยากรของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการและใช้งานได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ระดับทรัพยากรของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการระบุปัจจัยความเครียดได้ด้วย รวมทั้งผลต่อการฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และผลจากโภชนาการที่ดี

ความเครียดและการฟื้นสภาพจะใช้การอ่านค่าเซ็นเซอร์หัวใจ และเพื่อรับข้อมูลเหล่านี้ระหว่างวัน ต้องเปิดใช้งาน HR ประจำวัน ดูที่ HR ประจำวัน

กดปุ่มขวาล่างเพื่อเลื่อนลงไปที่การแสดงผลความเครียดและการฟื้นตัว

SF3 RecoveryDisplay

มาตรวัดรอบๆ การแสดงผลนี้แสดงถึงระดับทรัพยากรโดยรวมของคุณ ถ้าเป็นสีเขียวหมายความว่าคุณกำลังฟื้นตัว ตัวบ่งชี้สถานะและเวลาจะบอกสถานะปัจจุบันของคุณ (ใช้งาน ไม่ใช้งาน การฟื้นตัว หรือเครียด) และระยะเวลาที่คุณอยู่ในสถานะนั้น ในภาพหน้าจอนี้ คุณอยู่ในช่วงฟื้นตัวผ่านมาแล้ว 4 ชั่วโมง

กดปุ่มตรงกลางเพื่อดูแผนภูมิแท่งที่แสดงทรัพยากรของคุณในช่วง 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

SF3 Resources Graph

แถบสีเขียวแสดงช่วงเวลาที่คุณกำลังฟื้นตัว ค่าเปอร์เซ็นต์เป็นค่าประมาณระดับทรัพยากรปัจจุบันของคุณ

Table of Content