Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER ฿8,000 | EASY RETURNSSIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S คู่มือการใช้งาน - 2.0

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดของ SUUNTO

Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลารับประกัน Suunto หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์บริการ”) จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ผู้เดียวในการแก้ไขข้อบกพร่องจากวัสดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปลี่ยน หรือ ค) คืนเงิน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้จะมีอายุการใช้งานเฉพาะและมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อปลีก ระยะเวลาการรับประกันจะมีอายุสอง (2) ปีสำหรับอุปกรณ์แสดงผล ระยะเวลาการรับประกันจะมีอายุหนึ่ง (1) ปีสำหรับอุปกรณ์เสริม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวส่งสัญญาณ PODs และอัตราการเต้นของหัวใจและสำหรับชิ้นส่วนสิ้นเปลือง

ความจุของแบตเตอรี่ที่ชาร์จจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ในกรณีที่ความจุลดลงผิดปกติเนื่องจากความบกพร่องของแบตเตอรี่ การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับระยะ 1 ปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้ง แล้วแต่ว่าส่วนไหนถึงก่อน

ข้อจำกัดและข้อยกเว้น

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่ครอบคลุมถึง

  1. ก) ร่องรอยและการฉีกขาดจากการใช้งานปกติ ข) ข้อบกพร่องที่เกิดมาจากการใช้งานรุนแรง หรือ ค) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการนำไปใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือที่แนะนำให้ใช้
  2. คู่มือการใช้งานหรือรายการใดๆ ของบุคคลที่สาม
  3. ข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กับสินค้า อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการใดๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดหาโดย Suunto

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากอุปกรณ์มีลักษณะดังนี้

  1. มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดให้ใช้
  2. ได้รับการซ่อมโดยใช้อะไหล่ปลอม; แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
  3. หมายเลขเครื่องได้ถูกลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้อ่านไม่รู้เรื่องด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Suunto
  4. ได้รับการสัมผัสกับสารเคมีซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสารป้องกันยุง

Suunto ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่หยุดชะงักหรือไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือผลิตภัณฑ์จะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือซอฟต์แวร์ที่มีให้จากบุคคลที่สาม

การใช้บริการการรับประกันของ Suunto

คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อเข้าใช้บริการการรับประกันจาก Suunto สำหรับคำแนะนำในการขอรับบริการการรับประกัน โปรดไปที่ www.suunto.com/support หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดดูเอกสารสนับสนุนหลายรายการได้จากเว็บไซต์ หรือส่งคำถามโดยตรงไปที่ Suunto Contact Center หรือติดต่อ Suunto Contact Center ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในหน้าสุดท้ายของเอกสารนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto จะให้ความช่วยเหลือคุณและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ หากจำเป็น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เพื่อการชดเชยสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวและมีผลแทนที่การรับประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรือโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ จากการลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียของผลประโยชน์ การสูญเสียการใช้งานข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆหรืออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการซื้ออุปกรณ์ที่หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทำการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริการตามการรับประกัน

Table of Content