Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER ฿8,000 | EASY RETURNSSIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความกดอากาศ

โพรไฟล์ Barometer จะแสดงค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน ค่านี้จะยึดตามค่าอ้างอิงที่ได้และวัดค่าความกดอากาศอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลเป็นกราฟฟิกที่ตรงกลางของหน้าจอ จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลบันทึก 24 ชั่วโมงล่าสุด ภายใต้ช่วงการบันทึกที่ 30 นาที

ขณะโพรไฟล์ Barometer เปิดทำงาน ข้อความ Baro จะมีเส้นใต้อยู่ด้วยที่จอแสดงผล

ขณะใช้โพรไฟล์ Barometer คุณจะสามารถสืบค้นรายการต่อไปนี้ผ่านปุ่ม View

  • อุณหภูมิ : วัดอุณหภูมิปัจจุบัน
  • ตัวบันทึกประวัติ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงความสูงไว้ในรายการบันทึก
  • ค่าอ้างอิงความสูง: แสดงค่าอ้างอิงความสูง
  • เวลา: แสดงเวลาปัจจุบัน
  • ว่าง: ไม่มีหน้าจอเพิ่มเติม

Using barometer profile

หมายเหตุ:

หากคุณสวม Suunto Essential ไว้ที่ข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์เพื่อให้การวัดอุณหภูมิแม่นยำเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายจะส่งผลต่อการอ่านค่าเบื้องต้น

คุณสามารถดูรายการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลเป็นเวลา 7 วันได้ในหน่วยความจำ alti-baro จาก Menu (ดูใน หน่วยความจำความสูง-ความกดอากาศ)

คุณยังคงเดินเขาอยู่และคุณรู้สึกเหนื่อยแล้ว คุณตัดสินใจจะงีบสักครู่ และคุณได้ปักเต๊นท์ของคุณ เนื่องจากค่าความสูงของคุณจะคงที่อยู่สักครู่หนึ่ง คุณจึงเปิดทำงานโพรไฟล์ BarometerBarometer เมื่อคุณตื่นขึ้นมา คุณจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลเพื่อจับตามองสภาพอากาศได้

การบันทึกประวัติ

ขณะบันทึกประวัติในโพรไฟล์ altimeter คุณสามารถสลับไปที่โพรไฟล์ Barometer เช่น ในขณะที่พักระหว่างการปีนเขา

ตัวบันทึกประวัติจะยังคงบันทึกประวัติต่อไป แต่จะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ เมื่อเปิดทำงานโพรไฟล์มาตรวัดความกดอากาศ อุปกรณ์จะสันนิษฐานว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวในแนวสูง ดังนั้น จึงไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความสูง ดังนั้น รายการบันทึกความสูงจะเป็นเส้นราบในระหว่างช่วงเวลานี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวบันทึกรายการบันทึก ดูที่ การบันทึกรายการบันทึก

คุณสามารถเริ่มต้น หยุด และรีเซ็ตการวัดความสูงได้ในขณะที่อยู่ในโพรไฟล์ Barometer

คุณกำลังบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความสูงของคุณในระหว่างการเดินเขา และตัดสินใจว่าจะนั่งพักนานสักหน่อย คุณสลับไปที่โพรไฟล์ Barometer เนื่องจากอุปกรณ์ยังคงบันทึกความสูงต่อไป แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความสูงเกิดขึ้น คุณจึงไปที่หน้าจอตัวบันทึกประวัติในโพรไฟลBarometer และหยุดการบันทึกความสูง

Table of Content