Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER ฿8,000 | EASY RETURNSSIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

Suunto Kailash มีตัวชี้วัดสภาพอากาศสองแบบ: แนวโน้มสภาพอากาศและการเตือนภัยพายุ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะแสดงเป็นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว

weather trend view

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นรูปลูกศร แต่ละเส้นจะแทนช่วงเวลาสามชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงในความกดดันบรรยากาศมากกว่า 2 hPa (0.59 inHg) นานกว่าสามชั่วโมงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร ตัวอย่าง เช่น

weather trend droppingความดันลดลงอย่างหนักในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend steady risingความดันทรงตัวคงที่ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา
weather trend rising droppingความดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

เตือนภัยพายุ

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกำลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อมีการใช้งานสัญญาณเตือนภัยพายุ Suunto Kailash จะส่งเสียงเตือนและกะพริบสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 inHg) หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง

เมื่อเสียงสัญญาณเตือนพายุดังขึ้น ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียง หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ สัญญาณจะดังซ้ำอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยังคงอยู่บนจอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)

Table of Content