Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Език и мерни единици
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

目录

Език и мерни единици

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).