Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Самолетен режим
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

目录

Самолетен режим

Самолетен режим

Активирайте самолетния режим, когато трябва да изключите безжичните предавания. Можете да активирате или деактивирате самолетния режим от настройките в Connectivity (Свързване).

Airplane mode Spartan

бележка:

За да сдвоите каквото и да е устройство с вашето, трябва първо да изключите самолетния режим, ако е бил включен.