Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

目录

Разглеждане на бележника с логове след тренировка

Можете да видите обобщението на вашата тренировка, след като прекратите записването.

За да прекратите записването и да видите обобщителната информация:

 1. Задръжте Start Stop натиснат, за да прекратите и запишете тренировката. Можете също така да натиснете Start Stop, за да паузирате записването. След като паузирате лога, потвърдете прекъсването, като натиснете Back Lap, или продължете записването, като натиснете Light Lock. След като прекратите тренировката, запишете лога, като натиснете Start Stop. Ако не желаете да записвате този лог, натиснете Light Lock.
 2. Натиснете Next, за да видите обобщението на тренировката.

after exercise

Можете също така да разгледате обобщенията на всички записани тренировки в бележника с логове. В бележника с логове тренировките се изброяват хронологично, като първо се показва най-скорошната тренировка. Бележникът с логове може да съхранява приблизително 15 часа тренировки с най-добра GPS точност и интервал на записване от 1 секунда.

За да видите обобщението на своята тренировка в бележника с логове:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Logbook (Бележник с логове) с Light Lock и го отворете с Next. Показва се текущото ви време за възстановяване.
 3. Превъртете логовете с тренировки със Start Stop или Light Lock и изберете лог с Next.
 4. Разгледайте изгледите с обобщения на лога с Next.

viewing summary

Индикатор за оставаща памет

Ако над 50% от паметта на часовника не е синхронизирана, Product name показва напомняне, когато влезете в бележника с логове.

memory indicator Ambit2

Напомнянето не се показва, след като несинхронизираната памет се напълни и Product name започва да презаписва старите логове.

Динамично обобщение на тренировка

Динамичното обобщение на тренировка показва активните полета от вашата тренировка като обобщение. Можете да преглеждате изгледите с обобщения, като натискате Next.

Показваната в обобщението информация зависи от използвания спортен режим и от това дали сте използвали колан за сърдечен ритъм или GPS.

По подразбиране всички спортни режими включват следната информация:

 • име на спортния режим
 • час
 • дата
 • продължителност
 • обиколки
бележка:

Ако изберете кумулативно възходящо/низходящо като опция за показване, данните ще се показват, само ако също така сте избрали най-добра точност на GPS. За повече информация относно точността на GPS вижте Точност на GPS и пестене на енергия .

подшушвам:

Можете да разгледате по-подробни данни в Movescount.

Време за възстановяване

Product name винаги показва текущото ви кумулативно време за възстановяване от всичките ви запазени тренировки. Времето за възстановяване показва колко време ви отнема, за да се възстановите напълно и да сте готови за тренировка с пълна интензивност. Когато времето ви за възстановяване намалява или се увеличава, часовникът го актуализира в реално време.

За да видите текущото си време за възстановяване:

 1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до Logbook (Бележник с логове) с Light Lock и го изберете с Next.
 3. Времето за възстановяване се показва на дисплея.

recovery time Ambit2

бележка:

Времето за възстановяване се показва, само ако е повече от 30 минути.