Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

目录

การตั้งค่าล็อคตำแหน่งทิศทาง

คุณสามารถกำกับทิศทางไปยังเป้าหมายให้สอดคล้องกับทิศเหนือโดยใช้ระบบล็อคตำแหน่งทิศทาง

การล็อคตำแหน่งทิศทาง:

  1. ขณะเข็มทิศทำงาน ให้ถือนาฬิกาด้านหน้าตัวและหมุนตัวไปยังเป้าหมาย
  2. กดปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) เพื่อล็อคองศาปัจจุบันที่แสดงในนาฬิกาเป็นเกณฑ์ตำแหน่งทิศทางของคุณ
  3. รูปสามเหลี่ยมกลวงใช้ระบุตำแหน่งทิศทางที่ล็อคไว้สัมพันธ์กับตัวบอกทิศเหนือ (สามเหลี่ยมตัน)
  4. กดปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) เพื่อล้างล็อคตำแหน่งทิศทาง

setting bearing lock Ambit2

หมายเหตุ:

ขณะใช้เข็มทิศในโหมดออกกำลังกาย ปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ) จะล็อคและล้างตำแหน่งทิศทางดังกล่าวเท่านั้น ออกจากมุมมองเข็มทิศเพื่อจัดทำรอบการออกกำลังกายผ่านปุ่ม Back Lap (ย้อนรอบ)