Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

目录

การฝึกซ้อมกีฬาหลายชนิด

การฝึกซ้อมกีฬาหลายชนิด

Suunto Ambit2 มีระบบรองรับกีฬาแบบผสมผสานเพื่อให้สลับระหว่างกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ และดูข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องระหว่างที่ออกกำลังกาย คุณสามารถแก้ไขประเภทกีฬาได้เองระหว่างการออกกำลังกาย หรือจัดทำโหมดกีฬาผสมผสานล่วงหน้าจาก Movescount และดาวน์โหลดไปยัง Suunto Ambit2 คุณสามารถตั้งค่าระบบจับเวลาเป็นช่วง ๆ ใน Movescount สำหรับโหมดกีฬาแต่ละประเทศในโหมดกีฬาผสมผสาน ระบบจับเวลาเป็นช่วง ๆ จะเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อเปลี่ยนชนิดกีฬา