สายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
查找经销商/服务中心

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

目录

สายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

สายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

สายรัดวัดการเต้นของหัวใจสามารถใช้ในระหว่างการออกกำลังกาย เมื่อคุณใช้สายรัดวัดการเต้นของหัวใจ Suunto Ambit2 R จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ

การใช้สายรัดวัดการเต้นของหัวใจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ระหว่างการออกกำลังกาย:

 • อัตราการเต้นของหัวใจในเวลาจริง
 • อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยในเวลาจริง
 • อัตราการเต้นของหัวใจในแบบกราฟ
 • การเผาผลาญแคลอรี่ระหว่างการออกกำลังกาย
 • คำแนะนำในการออกกำลังกายภายใต้ข้อจำกัดอัตราการเต้นของหัวใจที่กำหนดไว้
 • ผลที่ได้สูงสุดจากการออกกำลัง

การใช้สายรัดวัดการเต้นของหัวใจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ระหว่างการออกกำลังกาย:

 • การเผาผลาญแคลอรี่ระหว่างการออกกำลังกาย
 • การเต้นของหัวใจเฉลี่ย
 • การเต้นของหัวใจสูงสุด
 • ระยะฟื้นตัว

การแก้ปัญหา: ไม่มีสัญญาณหัวใจ

หากคุณไม่ได้รับสัญญาณการเต้นของหัวใจ ลองทำดังนี้:

 • ตรวจดูว่าคุณสวมสายรัดวัดการเต้นของหัวใจอย่างถูกต้อง (ดูที่ การสวมสายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ)
 • ตรวจดูว่าบริเวณขั้วอิเล็คโทรดของสายรัดวัดการเต้นของหัวใจมีความชื้น
 • ถ้ายังมีปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ของสายรัดวัดการเต้นของหัวใจ
 • จับคู่สายรัดวัดการเต้นของหัวใจกับนาฬิกาของคุณใหม่ (ดูที่ การจับคู่ POD/สายรัดอัตราการเต้นของหัวใจ)
 • ซักล้างสายรัดสายรัดวัดการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องอย่างสม่ำเสมอ