Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

目录

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ประเภทข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:

คำเตือน:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง:
  • ใช้ในกรณีเกิดขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
หมายเหตุ:
  • ใช้เพื่อเน้นความสำคัญของข้อมูล

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:

คำเตือน:

ห้ามใช้สำหรับการดำน้ำลึก

คำเตือน:

อาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังขึ้นได้เมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับผิวหนัง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง:

ห้ามอยู่ในที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ตัวทำละลายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้น้ำยาหรือสารไล่แมลง

ข้อควรระวัง:

ให้กำจัดเหมือนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์

ข้อควรระวัง:

ห้ามเคาะหรือทำหล่น