BEZPEČNOSŤ
查找经销商/服务中心

Suunto Essential Používateľská príručka -

BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

Typy bezpečnostných opatrení:

VAROVANIE:

– používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť.

POZOR:

– používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

POZNÁMKA:

– používa sa na zdôraznenie dôležitých informácií.

Bezpečnostné opatrenia:

VAROVANIE:

NEPOUŽÍVAJTE NA POTÁPANIE S KYSLÍKOVÝM PRÍSTROJOM.

VAROVANIE:

AK KEĎ NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ ŠTANDARDY ODVETVIA, PRI KONTAKTE VÝROBKU S POKOŽKOU MÔŽE DÔJSŤ K ALERGICKEJ REAKCII ALEBO PODRÁŽDENIU POKOŽKY. V TAKÝCHTO PRÍPADOCH OKAMŽITE PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A VYHĽADAJTE LEKÁRA.

POZOR:

NEVYSTAVUJTE PRUDKÝM ZMENÁM TEPLOTY.

POZOR:

NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ.

POZOR:

NEPOUŽÍVAJTE PRÍPRAVKY PROTI HMYZU.

POZOR:

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI S PRÍSTROJOM ZAOBCHÁDZAJTE AKO S ELEKTRONICKÝM ODPADOM.

POZOR:

ZABRÁŇTE NÁRAZU ALEBO PÁDU.