Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Essential Kullanım Kılavuzu -

Alti & Baro nasıl çalışır

Alti & Baro modundayken doğru ölçümleri almak için, Suunto Essential cihazınızın irtifayı ve deniz seviyesinde hava basıncını nasıl hesapladığını bilmelisiniz.

Suunto Essential mutlak hava basıncını sürekli olarak ölçer. Bu ölçüm ve referans değerlerini esas alarak, irtifayı veya deniz seviyesinde hava basıncını hesaplar.

DİKKAT:

Sensörün çevresini kir ve kumdan uzak tutun. Sensör deliklerine herhangi bir nesne sokmayın.

Doğru ölçümler elde etme

Hava basıncını bilmenizi gerektiren bir açık hava aktivitesi yapıyorsanız, konumunuza ilişkin irtifa referans değerini girmeniz gerekir. Bu değer çoğu topoğrafik haritada bulunur. Suunto Essential bundan sonra size doğru ölçümleri verir.

Doğru irtifa ölçümleri almak için, deniz seviyesinde hava basıncı referans değerini girmelisiniz. Konumunuza ait deniz seviyesinde hava basıncı referans değeri yerel gazetelerin hava durumu bölümünde veya meteoroloji hizmetlerinin web sitelerinde bulunabilir.

Mutlak hava basıncı sürekli olarak ölçülür Mutlak hava basıncı + irtifa referansı = Deniz seviyesinde hava basıncı

* Mutlak hava basıncı + deniz seviyesinde hava basıncı referansı = İrtifa *

Bölgenizdeki hava şartlarında meydana gelen değişiklikler irtifa ölçümlerini etkiler. Bölgenizin hava şartları sık sık değişiyorsa, referans değerler mevcut olduğunda, tercihen yolculuğa çıkmadan önce geçerli irtifa referans değerini sık sık sıfırlamanız önerilir. Bölgedeki hava şartları dengeliyse, referans değerleri belirlemeniz gerekmez.

Yanlış ölçümler elde etme

altimeterAltimeter profili + hareketsiz durma + hava durumunda değişiklik

Cihaz sabit bir konumda dururken altimeter profiliniz uzun süre açık kalırsa ve hava durumu değişirse, cihaz yanlış irtifa ölçümleri verir.

altimeterAltimeter profili + irtifanın değişmesi + hava durumunda değişiklik

İrtifanız arttığında veya azaldığında altimeter profiliniz açıksa ve hava durumu sık sık değişirse, cihaz yanlış ölçümler verir.

BarometerBarometer profili + irtifanın değişmesi

İrtifanız arttığında veya azaldığında Barometer profiliniz uzun süre açık kalırsa, cihaz hareketsiz durumda olduğunuzu varsayar ve irtifa değişikliklerinizi deniz seviyesinde hava basıncı değişikliği olarak yorumlar. Dolayısıyla, deniz seviyesinde hava basıncı ölçümlerini yanlış verir.

İki günlük yürüyüşünüzün ikinci günündesiniz. Sabah hareket etmeye başladığınızda BarometerBarometer profilinden altimeterAltimeter profiline geçmeyi unuttuğunuzu fark ediyorsunuz. cihazınızın verdiği mevcut irtifa ölçümlerinin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden, topoğrafik haritanızda gösterilen, bir irtifa referans değeri belirtilmiş en yakın yere yürürsünüz. irtifa referans değerinizi buna uygun olarak düzeltirsiniz. İrtifa ölçümleriniz yeniden doğru olur.