Oznámenie o patentoch
查找经销商/服务中心

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Oznámenie o patentoch

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými národnými právami: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.