Suunto 致力于确保本网站对 Web 内容无障碍指南 (WCAG) 2.0 的遵从达到 AA 级别,并实现对其他无障碍标准的遵从。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Sport คู่มือการใช้งาน - 2.5

目录

เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ

คุณสามารถใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ใช้กับ Bluetooth® Smart ได้ เช่น Suunto Smart Sensor กับ Suunto Spartan Sport ดูข้อมูลความแรงในการออกกำลังกายได้อย่างแม่นยำ

เมื่อใช้ Suunto Smart Sensor คุณจะสามารถใช้หน่วยความจำอัตราการเต้นหัวใจได้ด้วย ฟังก์ชั่นเซ็นเซอร์หน่วยความจำจะบัฟเฟอร์ข้อมูล หากการเชื่อมต่อกับนาฬิกาสะดุดลง เช่น ขณะว่ายน้ำ (ส่งข้อมูลใต้น้ำไม่ได้)

นอกจากนี้ ยังวางนาฬิกาทิ้งไว้ได้หลังจากเริ่มการบันทึกแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งาน Suunto Smart Sensor

Suunto Spartan Sport ของคุณจะให้ข้อมูลการบริโภคแคลอรี่และระยะเวลาฟื้นตัวสำหรับกิจกรรมการวิ่งและการขี่จักรยานที่ใช้ความเร็วในการประเมินระดับความเข้มข้น ทั้งนี้อุปกรณ์ของคุณไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ แต่เราขอแนะนำให้ใช้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจเพื่อให้ได้รับค่าระดับความแรงที่ถูกต้องแม่นยำ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน Suunto Smart Sensor หรือเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจอื่นๆ ที่ใช้กับ Bluetooth® Smart ได้

และดูคำแนะนำวิธีจับคู่เซ็นเซอร์ HR กับนาฬิกาได้ใน การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์