Suunto 致力于使本网站达到 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 2.0 所定义的 AA 级一致性,同时确保符合其他可访问性标准。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uporabniški priročnik - 2.5

  • Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo

Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo

Natančnost poti je odvisna od pogostosti ugotavljanja položaja GPS – krajši kot je interval med ugotavljanji položaja, večja je natančnost poti. Če vadbo beležite, se vsak pridobljeni položaj GPS zapiše v dnevnik.

Pogostost ugotavljanja položaja GPS tudi neposredno vpliva na čas delovanja pri baterijskem napajanju. Če zmanjšate natančnost sistema GPS, lahko podaljšate čas delovanja ure na baterijsko napajanje.

Možnosti za natančnost sistema GPS so:

  • Best (Najboljša): ugotavljanje položaja približno vsako sekundo pri polni moči
  • Good (Dobra): ugotavljanje položaja približno vsako sekundo pri nizki moči
  • OK (V redu): ugotavljanje položaja približno vsakih 60 sekund pri polni moči

Če je natančnost nastavljena na Best (Najboljša), ura ves čas uporablja GPS pri polni moči. V načinu s polno močjo lahko sistem GPS s filtriranjem odstrani motnje in zagotovi najboljši podatek o položaju. S tem je zagotovljena največja natančnost poti, vendar najhitreje porablja energijo baterije.

Če uporabite nastavitev Good (Dobra), še vedno prejmete podatek o položaju vsako sekundo, vendar je natančnost manjša, ker sistem GPS ne deluje ves čas s polno močjo. Med ugotavljanji položaja sistem GPS za kratek čas preide v način z nizko porabo energije, kot je prikazano spodaj.

GPS accuracy Good

S tem se čas delovanja na baterijsko napajanje podaljša, vendar ima GPS na voljo manj časa za ugotavljanje natančnega položaja in odstranjevanje motenj. Zato dobljena pot ni tako natančna, kot pri nastavitvi Best (Najboljša).

Pri nastavitvi OK sistem ugotavlja položaj le enkrat na minuto. S tem je čas delovanja na baterijsko napajanje znatno daljši, vendar je pot manj natančna.

GPS accuracy OK

Če navigirate po poti ali do zanimive točke, je natančnost sistema GPS samodejno nastavljena na Best (Najboljša).