Suunto 致力于使本网站达到 Web 内容可访问性指南 (WCAG) 2.0 所定义的 AA 级一致性,同时确保符合其他可访问性标准。如果您在访问本网站信息时遇到任何问题,请联系我们的客户服务人员,联系方式:美国 +1 855 258 0900(免费)。

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uporabniški priročnik - 2.5

Poti

Uro Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro lahko uporabite za navigacijo po poti. Pot načrtujete v storitvi Suunto Movescount in jo ob naslednji sinhronizaciji prenesete v uro.

Po poti navigirate tako:

  1. Podrsajte navzdol ali pritisnite zgornjo tipko, da odprete zaganjalnik.
  2. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in se dotaknite ikone ali pritisnite sredinsko tipko.

Navigation icon

  1. Pomaknite se do Routes (Poti) in pritisnite sredinsko tipko, da odprete seznam poti.

Routes list

  1. Pomaknite se do poti, po kateri želite navigirati, in pritisnite sredinsko tipko.
  2. Za začetek navigacije pritisnite zgornjo tipko.
  3. Če želite ustaviti navigacijo, znova pritisnite zgornjo tipko.

Če želite preklopiti med splošnim zemljevidom in podrobnejšim pogledom, se dotaknite zaslona.

Route overview

Če želite v podrobnem pogledu povečati ali pomanjšati prikaz, se dotaknite zaslona ali držite pritisnjeno sredinsko tipko. Povečavo prilagodite z zgornjo in spodnjo tipko.

Route zoom

Če na zaslonu za navigacijo podrsate navzgor z dna zaslona ali pritisnete spodnjo tipko, se odpre seznam bližnjic. Te bližnjice omogočajo hiter dostop do dejanj med navigacijo, kot je shranjevanje trenutne lokacije ali izbira druge poti za navigacijo.

Vsi športni načini z GPS-om imajo tudi možnost za izbiro poti. Glejte Navigacija med vadbo.

Pomoč pri navigaciji

Ko navigirate po poti, vam ura pomaga ostati na pravi poti z dodatnimi obvestili.

Če na primer skrenete s poti za več kot 100 m (330 ft), vas ura obvesti, da niste na pravi poti. Prav tako vas obvesti, ko se vrnete na pot.

Ko dosežete točko na poti ali zanimivo točko, se na zaslonu izpišejo podatki o razdalji do naslednje točke na poti ali zanimive točke ter ocenjenem času, ki ga potrebujete do tja (ETE).

OPOMBA:

Če navigirate po poti, ki križa samo sebe, na primer takšni, kot je prikazana na sliki 8, in na razpotju napačno zavijete, ura predpostavlja, da ste namenoma krenili v drugo smer na poti. V tem primeru ura prikaže naslednjo točko na poti glede na trenutno, novo smer gibanja. Zato spremljajte sled opravljene poti, da boste med navigacijo po zapleteni poti zagotovo šli v pravo smer.

Navigacija z nadmorsko višino

Če navigirate po poti, ki vključuje podatke o nadmorski višini, lahko navigirate tudi na podlagi vzpona in spusta z uporabo zaslona profila nadmorske višine. Na glavnem navigacijskem zaslonu (na katerem vidite pot) podrsajte v levo ali pritisnite sredinsko tipko, da preklopite na zaslon profila nadmorske višine.

Zaslon profila nadmorske višine prikazuje naslednje podatke:

  • zgoraj: vašo trenutno nadmorsko višino;
  • v sredi: profil nadmorske višine z vašim trenutnim položajem;
  • spodaj: preostali vzpon ali spust (pogled spremenite z dotikom zaslona).

Altitude navigation

Če ste pri uporabi navigacije z nadmorsko višino preveč zašli s poti, bo ura na zaslonu profila nadmorske višine prikazala sporočilo Off route (S poti). Če opazite to sporočilo, se pomaknite na zaslon za navigacijo po poti, da se vrnete na pot, preden nadaljujete z navigacijo z nadmorsko višino.