Suunto Spartan Ultra - Грижа и поддръжка - Изхвърляне
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.0

目录

Изхвърляне

Моля, изхвърляйте това устройство по подходящия начин, като го третирате като електронен отпадък. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Ако желаете, можете да върнете устройството на най-близкия разпространител на Suunto.

WEEE symbol black