Suunto Spartan Ultra - Характеристики - Информация за устройството
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.0

目录

Информация за устройството

Можете да прочете подробна информация за софтуера и хардуера на вашия часовник от настройките в General (Общи) » About (Относно).