Suunto Spartan Ultra - Референция - Патентно известие
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.0

目录

Патентно известие

Този продукт е защитен от молби за патентоване и съответните им национални права: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/744,493, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Подадени са и допълнителни заявки за патентоване.