Suunto Spartan Ultra - คุณลักษณะ - ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง
查找经销商/服务中心

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.0

目录

ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง

ข้อมูลเชิงลึกสภาพกลางแจ้ง

Suunto Spartan Ultra วัดความดันอากาศสัมบูรณ์โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความดันที่มีในตัว ระบบนี้จะคำนวณความสูงหรือความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลโดยขึ้นอยู่กับการวัดและค่าอ้างอิงความสูงของคุณ

ข้อควรระวัง:

คอยดูอย่าให้บริเวณรอบๆ รูเซ็นเซอร์ความดันอากาศที่ด้านซ้ายของนาฬิกามีสิ่งสกปรกและทรายติดอยู่ อย่าใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องนี้เนื่องจากอาจทำความเสียหายให้เซ็นเซอร์ได้

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อดูระดับความสูงและความดันบรรยากาศในปัจจุบัน

OutdoorInsight

แตะเพื่อดูอุณหภูมิปัจจุบัน

OutdoorTemperature

ปัดซ้ายหรือกดปุ่มกลางเพื่อสลับกราฟแนวโน้มของเครื่องวัดความสูงและความดันอากาศ

AltitudeGraph

BarometerGraph

ตรวจสอบว่าคุณตั้งค่าอ้างอิงความสูงได้อย่างถูกต้องแล้ว (โปรดดู มาตรวัดความสูง) คุณสามารถอ่านความสูงของตำแหน่งปัจจุบันได้จากแผนที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่หรือบริการแผนที่ออนไลน์สำคัญๆ เช่น Google Maps

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อการอ่านความสูง หากสภาพอากาศในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณควรรีเซ็ตค่าอ้างอิงระดับความสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนเริ่มการเดินทางครั้งต่อไป

เคล็ดลับ:

ขณะอยู่ในมุมมองความสูงและความดันอากาศ ให้กดปุ่มกลางเพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ปรับค่าอ้างอิงได้

โปรไฟล์อัลติ-บารออัตโนมัติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและระดับความสูงจะทำให้ความกดอากาศเปลี่ยนแปลง คุณสามารถจัดการข้อมูลนี้ได้โดย Suunto Spartan Ultra จะสลับการตีความการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศเป็นระดับความสูงหรือสลับเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณ

หากนาฬิกาตรวจจับการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง ก็จะเปลี่ยนเป็นการวัดระดับความสูง เมื่อดูกราฟความสูง นาฬิกาจะอัปเดตข้อมูลโดยล่าช้าไม่เกิน 10 วินาที

ถ้าคุณอยู่ที่ที่มีความสูงคงที่ (เคลื่อนไหวในแนวตั้งน้อยกว่า 5 เมตรภายใน 12 นาที) นาฬิกาจะแปลผลการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศทั้งหมดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

หมายเหตุ:

โหมดกีฬาจะตั้งค่าโปรไฟล์อัลติ-บารออัตโนมัติของตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปได้ใน Movescount สามารถเลือกตัวเลือกแบบอัตโนมัติ บารอมิเตอร์เท่านั้น หรือวัดความสูงเท่านั้นได้