Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 1.11

Table of Content

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).