Suunto EON Core - Funkcje - Tryby nurkowania

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Tryby nurkowania

Tryby nurkowania

Domyślnie komputer nurkowy Suunto EON Corema dwa tryby nurkowania: Air/Nitrox (Powietrze/Nitroks) i Gauge (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego). Odpowiedni tryb nurkowania ustawia się w opcji Ustawienia nurkowania » Tryb.

UWAGA:

Tryb Air/Nitrox (Powietrze/Nitroks) to tryb nurkowania z użyciem jednego gazu. W tym trybie w ramach opcji menu Gaz(y) dozwolone jest określenie tylko jednego gazu. Powyższą zasadę można zmienić jednak przy pomocy personalizacji ustawień. Patrz: Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .

Domyślny tryb nurkowania jest stylem wiodącym. Ustawienie tego stylu można zmienić, a także stworzyć dodatkowe tryby nurkowania, przy użyciu programu Suunto DM5. Patrz: Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .

W DM5 możesz aktywować opcję używania kliku gazów dla Trimiksu oraz innych bardziej zaawansowanych serii nurkowań dekompresyjnych.

W komputerze nurkowym Suunto EON Core stosowany jest algorytm dekompresji Suunto Fused™ RGBM. Aby dowiedzieć się więcej na temat algorytmu, zob. Suunto Fused™ RGBM.

Tryb Gauge (Głębokościomierz) to tryb miernika czasu dennego i w związku z tym nie uwzględnia on informacji dotyczących dekompresji ani jej obliczeń.

UWAGA:

Po nurkowaniu w trybie Gauge (Głębokościomierz) możliwość obliczania dekompresji pozostaje zablokowana przez 48 godzin. Przy ponownym nurkowaniu w tym czasie, brak jest możliwości obliczania dekompresji i komunikat BŁĄDwyświetla się w polach informacji o dekompresji.