Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Gebruikershandleiding

Het vastleggen van een oefening

Naast de dagelijkse activiteitentracking kunt u uw horloge gebruiken om trainingen of andere activiteiten vast te leggen om zo gedetailleerde feedback te ontvangen en uw voortgang te volgen.

Om een training vast te leggen:

 1. Doe een hartslagsensor om (optioneel).

 2. Blader omhoog naar het pictogram voor oefeningen en selecteer met de middelste knop.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Druk op de rechterboven- of -onderknop om door de sportmodi te bladeren en druk op de middelste knop om de gewenste optie te selecteren.

 4. Boven de startindicator verschijnt een set met pictogrammen. Dit hangt af van welke sportmodus u gebruikt (zoals hartslag en gekoppelde gps). Het pijltje (gekoppelde gps) licht grijs op terwijl u zoekt en wordt groen zodra er een signaal is gevonden. HHet hartpictogram (hartslag) knippert tijdens het zoeken grijs. Zodra een signaal is gevonden, verandert het - mits u een hartslagsensor gebruikt - in een gekleurd hart aan een band. Gebruikt u de optische hartslagsensor, dan verandert het pictogram in een gekleurd hart zonder de band.

  Als u een hartslagsensor gebruikt, maar het pictogram alleen groen wordt (wat betekent dat de optische hartslagsensor actief is), controleer dan of de hartslagsensor gekoppeld is, zie Koppelen van POD's en sensoren en selecteer de sportmodus opnieuw.

  U kunt wachten tot alle pictogrammen groen zijn of het vastleggen starten wanneer u wil, door op de middelste knop te drukken.

  Start exercise

  Zodra de registratie is gestart, wordt de geselecteerde bron van de hartslag vergrendeld. Deze kan tijdens de trainingssessie niet worden gewijzigd.

 5. Tijdens het vastleggen kunt u tussen de weergaven schakelen met behulp van de middelste knop.

 6. Druk op de bovenste rechterknop om het opnemen te onderbreken. Stop en sla op met de rechteronderknop of hervat met de rechterbovenknop.

  Recording paused

Indien de sportmodus die u geselecteerd hebt opties heeft, zoals het instellen van een doel m.b.t. de duur, dan kunt u deze aanpassen voordat het vastleggen begint door op de rechteronderknop te drukken. U kunt de sportmodusopties aanpassen tijdens het vastleggen door de middelste knop ingedrukt te houden.

SF3 Sport Mode Options

Zodra u stopt met vastleggen wordt u gevraagd hoe u zich voelde. U kunt hierop antwoorden of de vraag overslaan (zie Gevoel). U krijgt dan een samenvatting van de activiteit waardoor u kunt bladeren met behulp van de rechterboven- en onderknoppen.

Als u een opname gemaakt hebt die u niet wilt bewaren, kunt u de log verwijderen door omlaag te bladeren naar Verwijderen en te bevestigen met de middelste knop. U kunt op dezelfde manier ook logs verwijderen uit het logboek.

Log delete Trainer

Doelen gebruiken tijdens het sporten

Met uw Suunto 3/Suunto 3 Fitness kunt u tijdens het trainen verschillende doelen stellen.

Indien de sportmodus die u geselecteerd hebt de optie streefdoelen heeft, dan kunt u deze aanpassen voordat het vastleggen begint door op de onderste rechterknop te drukken.

Sport Mode Targets Trainer

Trainen met een algemeen doel:

 1. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 2. Kies Doelen en druk op de middelste knop.
 3. Schakel Algemeen in door op de middelste knop te drukken.
 4. Kies Duur of Afstand.
 5. Selecteer uw doel.
 6. Druk op de linkeronderknop om terug te gaan naar de sportmodusopties.

Wanneer u algemene doelen hebt geactiveerd, wordt op elke gegevensdisplay een voortgangsbalk weergegeven.

ZoneDisplay Progress S3F

U ontvangt ook een melding wanneer u 50% van uw doel hebt bereikt en wanneer uw geselecteerde doel volledig is bereikt.

Trainen met een intensiteitsdoel:

 1. Voordat u een oefening begint vast te leggen, drukt u op de rechteronderknop om de sportmodusopties te openen.
 2. Kies Doelen en druk op de middelste knop.
 3. Schakel Intensiteit in door op de middelste knop te drukken.
 4. Kies Hartslag of Tempo.
 5. Selecteer uw doelzone.
 6. Druk op de linkeronderknop om terug te gaan naar de sportmodusopties.

Gekoppelde gps

Suunto 3/Suunto 3 Fitness is in staat om snelheid en afstand bij hardlopen en lopen vast te leggen op basis van uw polsbeweging, maar dit moet worden gekalibreerd op uw persoonlijke staplengte en beweging. U kunt de kalibratie handmatig uitvoeren (zie Snelheids- en afstandskalibratie) of de gekoppelde gps dit automatisch laten doen. De op de pols gebaseerde snelheid en afstand worden automatisch gekalibreerd wanneer u gekoppelde gps gebruikt.

Naast een nauwkeurigere snelheid en afstand, wordt met gekoppelde gps uw oefening ook bijgehouden, en kunt u deze achteraf bekijken op een kaart in de Suunto-app.

Gekoppelde gps gebruiken:

 1. Koppel uw horloge met de Suunto-app, zie Suunto-app.
 2. Geef de Suunto-app de toestemming om locatieservices te gebruiken.
 3. Houd de Suunto-app actief.
 4. Start een sportmodus met gps.

Het gps-pictogram op uw horloge knippert grijs tijdens het zoeken en wordt groen wanneer de verbinding met de gps van uw telefoon tot stand is gebracht.

Niet alle sportmodi gebruiken gps. Als u het pictogram niet ziet, betekent dit dat de sportmodus voor een activiteit is waarvoor geen gps nodig is, zoals hardlopen op een loopband of zwemmen in een zwembad, of dat uw Suunto 3/Suunto 3 Fitness niet gekoppeld is met uw telefoon.

OPMERKING:

Gekoppelde gps gebruiken verhoogt het batterijverbruik op uw mobiele apparaat. De gps-nauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van uw mobiele apparaat en de omgeving. Zo kunnen gebouwen bijvoorbeeld gps-signalen blokkeren. Houd er ook rekening mee dat gps-gegevens niet voor alle versies van het mobiele besturingssysteem beschikbaar zijn en dat bestaande ondersteuning zonder voorafgaande kennisgeving kan worden ingetrokken.

Energiebesparende opties voor de sportmodus

U kunt de volgende energiebesparende opties gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen:

 • Schermonderbreking: normaal staat het scherm altijd aan tijdens uw training. Als u schermonderbreking inschakelt, wordt het scherm na 10 seconden uitgeschakeld om batterijvermogen te besparen. Druk op een knop om het display weer in te schakelen.

Energiebesparende opties activeren:

 1. Voordat u het vastleggen van een training start, drukt u op de onderste knop om de sportmodusopties te openen.
 2. Blader omlaag naar Energiebesparing en druk op de middelste knop.
 3. Pas de energiebesparende opties aan uw voorkeuren aan en houd de middelste knop ingedrukt om de energiebesparende opties af te sluiten.
 4. Blader weer omhoog naar het startscherm en begin uw training zoals gewoonlijk.
OPMERKING:

Als de functie schermonderbreking is ingeschakeld, kunt u nog steeds mobiele meldingen en meldingen via geluid en trillingen ontvangen.

Inhaltsverzeichnis