Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Terms and conditions of sale ("Sales Terms")

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (“VERKOOPVOORWAARDEN”) VOOR PRODUCTEN DIE WORDEN GEKOCHT VIA GLOBAL-E NL

Ingangsdatum 28.05.2019

 

Deze Verkoopvoorwaarden zetten de voorwaarden uiteen voor de verkoop tussen een natuurlijke persoon (handelend voor doeleinden die geheel buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen), die een aankoop wil doen van (een) product(en) van SUUNTO (“Producten”) op www.suunto.com (de “Webwinkel”), en Global-e NL B.V., een Nederlandse onderneming die is geregistreerd onder nummer 72541466 met hoofdkantoor op de Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam, Nederland ("Global-e") als verkoper.

Deze Algemene voorwaarden vormen een bindend contract tussen u en Global-e. Deze Verkoopvoorwaarden leiden tot geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u voor Suunto Oy of zijn partners, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 1. Over deze Verkoopvoorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid van Global-e waarnaar in paragraaf 11 wordt verwezen) zijn alleen van toepassing op aankopen die gedaan worden in de Webwinkel waar Global-e optreedt als verkoper.

Deze Verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De ingangsdatum van deze wijzigingen wordt hierboven aangegeven. Alle wijzigingen aan de Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die op of na deze ingangsdatum zijn geplaatst.

BIJ HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING VAN EEN OF MEERDERE PRODUCTEN GAAT U AKKOORD MET EN ACCEPTEERT U DEZE VERKOOPVOORWAARDEN.

 1. Het plaatsen van een bestelling

Global-e heeft een overeenkomst met Suunto om de producten van Suunto beschikbaar te stellen aan u zodat u deze kunt kopen van en laten bezorgen door Global-e. Hierdoor kunt u deze Producten kopen van Global-e in uw plaatselijke munteenheid en voor een prijs inclusief alle toepasselijke verkoopbelastingen (zoals btw), plus de internationale leveringskosten (“Leveringskosten") en, indien beschikbaar voor vooraf betalen, invoerheffingen, invoerrechten en vergelijkbare kosten die verplicht kunnen worden door het land van bestemming ("Invoerheffingen"). Op de betaalpagina (“Betaalpagina ”) zal worden aangegeven of de Invoerheffingen door u vooraf betaald kunnen worden. Tenzij anders aangegeven op de Betaalpagina, worden de Invoerheffingen vooraf betaald.

De kenmerken van de Producten die u op Global-e koopt, de prijs, de Leveringskosten en de Invoerheffingen (indien deze vooraf betaald kunnen worden) zullen door Global-e uiteengezet worden op de Betaalpagina in de Webwinkel van Suunto waar u aan het bladeren was. Controleer de Betaalpagina goed om eventuele fouten te identificeren en te corrigeren.

Bij het plaatsen van een bestelling via de Betaalpagina ("Bestelling") erkent u dat de verkoper Global-e is en niet Suunto, en dat na geslaagde verificatie door Global-e van uw Bestelling en betaalgegevens, Global-e de Producten van Suunto koopt en deze aan u doorverkoopt overeenkomstig de Verkoopvoorwaarden.

Het zoeken naar producten vindt plaats in de Webwinkel. U plaatst een Bestelling van de geselecteerde producten via het bestellingsproces op de Betaalpagina. Dit omvat het selecteren van de Producten, het plaatsen van de Producten in de winkelwagen/mand van de website en het verzenden van de Bestelling door te klikken op de knop “BESTELLEN EN BETALEN” (of vergelijkbare knop) op de Betaalpagina. Tijdens dit proces kunt u voor het plaatsen van de Bestelling eventuele fouten identificeren en wijzigen door op de “terug”-knop te drukken.

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door natuurlijke personen. Wij accepteren daarom geen Bestellingen van bedrijven, verenigingen, onafhankelijke aannemers of andere juridische entiteiten.

Om Product(en) te kopen moet u:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere verplichte informatie verstrekken;
 • ten minste 18 jaar oud zijn (of een leeftijd die onder de plaatselijke wetgeving verplicht is om u juridisch aan deze Verkoopvoorwaarden te binden).

Als u een account heeft aangemaakt met een persoonlijke gebruikersidentificatie en wachtwoord, bescherm u wachtwoord dan te allen tijde en verstrek het niet aan anderen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke aankoop die gedaan wordt met uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.

 1. Bestellingsproces en afsluiting contract

Zodra u uw Bestelling heeft geplaatst zal Global-e de ontvangst van de Bestelling onmiddellijk bevestigen door u een e-mail te sturen met de relevante gegevens van uw Bestelling. Houd er rekening mee dat Global-e hiermee niet uw Bestelling van de Producten bevestigt - dit is slechts een ontvangstbevestiging van uw Bestelling. Global-e accepteert uw Bestelling niet (en is daarom nier verplicht u de Producten te leveren) en er is geen sprake van een verkoopcontract voor de verkoop van deze Producten totdat Global-e uw Bestelling specifiek bevestigt en u per e-mail bericht dat wij de Producten naar u hebben opgestuurd ("Bestellingsbevestiging"). De e-mail met uw Bestellingsbevestiging is uw aankoopbewijs, bewaar deze goed, wij slaan uw contract niet op.

Als de betaalmethode die u tijdens uw Bestelling op de Betaalpagina selecteert een autorisatiemechanisme vereist (bijv. bij de meeste creditcards/betaalkaarten), zal Global-e alleen de toepasselijke bedragen autoriseren en worden deze pas in rekening gebracht nadat de Producten naar u zijn opgestuurd. Houd er rekening mee dat Global-e het volledige bedrag van de bestelling in rekening brengt, ook als de Bestelling in delen wordt opgestuurd.

Global-e doet er alles aan om alle Bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te voltooien. Het kan echter zijn dat Global-e, na u te hebben bericht, uw Bestelling weigert in de volgende gevallen: (a) als de Producten niet beschikbaar zijn (in welk geval en als betaling al verwerkt is, Global-e u het bedrag terugbetaalt overeenkomstig deze Verkoopvoorwaarden); of (b) als Global-e de betalingsgegevens die u heeft verstrekt niet kan verifiëren.

Global-e kan, in geval van vermoeden dat iemands identiteit, adres, e-mailadres en/of betalingsgegevens op frauduleuze wijze of ongeautoriseerd worden gebruikt, vragen om aanvullende verificatie of informatie voor het accepteren van een Bestelling. Global-e kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen een Bestelling weigeren in geval van duidelijk abnormale bestellingen, bestellingen waarvan vermoed wordt dat zij niet in goed vertrouwen zijn geplaatst of bestellingen die niet door natuurlijke personen zijn geplaatst. Global-e is niet verplicht een reden op te geven voor het weigeren van een bestelling, en mag dit naar eigen goeddunken doen.

Global-e is wettelijk verplicht Producten te leveren die in overeenstemming met het contract zijn. Daarnaast zal niets in deze Verkoopvoorwaarden van invloed zijn op uw wettelijke rechten met betrekking tot Producten die niet in overeenstemming zijn met het contract, zoals defecte producten, producten die niet overeenkomen met de beschrijving of anders.

 1. Prijzen, verzendings- en afhandelingskosten, belastingen en Invoerheffingen

De prijs die berekend wordt voor een Product is de prijs die op het moment van de plaatsing van de Bestelling van kracht is op de Betaalpagina en aangegeven wordt in de Bestellingsbevestiging. De prijs van een Product kan ofwel zijn vastgesteld in uw plaatselijke munteenheid ofwel zijn berekend volgens de wisselkoers tussen de basismunteenheden die in de Webwinkel getoond worden en de munteenheid die u selecteert als onderdeel van het aankoopproces op het moment dat u uw Bestelling plaatst, deze munteenheid wordt getoond tijdens de Bestelling. Wisselkoersen kunnen regelmatig worden bijgesteld en gewijzigd, en u gaat ermee akkoord dat dit van invloed kan zijn op de uiteindelijke prijs van het product. Het bedrag wordt u in rekening gebracht volgens de toepasselijke wisselkoers op het moment dat u daadwerkelijk een Bestelling plaatst.

Wij kunnen de prijzen op elk moment en zonder berichtgeving wijzigen. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op Bestellingen die na deze wijzigingen zijn geplaatst.

Prijzen van de Producten zijn inclusief btw of andere belastingen, maar zijn exclusief verzendingskosten en afhandelings- en Invoerheffingen.

Apart vermelde kosten voor verzending, afhandeling, Invoerheffingen en de btw of andere belastingen die hierop van toepassing zijn, worden getoond op de Betaalpagina tijdens het betaalproces en in de e-mail met de Bestellingsbevestiging.

Tenzij anders aangegeven op de Betaalpagina, worden de Invoerheffingen vooraf betaald. Als de Invoerheffingen niet vooraf betaald worden, worden deze aangegeven op de Betaalpagina en in de e-mail met de Bestellingsbevestiging. In dit geval (a) kan het zijn dat het bedrag van de Invoerheffingen, dat aangegeven wordt op uw bestelling onder de optie Vooraf te betalen, niet overeenkomt met de werkelijke Invoerheffingen die door u betaald moeten worden zoals bepaald door de autoriteiten van het relevante land van bestemming en kan dit meer of minder zijn dat het geschatte bedrag; en (b) bent u volledig verantwoordelijk voor alle toepasselijke Invoerheffingen aan de relevante autoriteit (en voor het terugvorderen ervan in geval van annulering of retournering van het Product / de Producten indien dit mogelijk is onder de wetten van uw land) zoals bepaald door de autoriteiten van het land van bestemming, en heeft Global-e geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het voorafgaande.

Als u inwoner bent van Rusland beschikt u, wegens plaatselijke wetgeving, niet over de mogelijkheid van vooraf betalen van de Invoerheffingen.

Global-e kan een contract aangaan met een plaatselijke bevoegde douane-expediteur in uw land. Aanvaarding van deze Verkoopvoorwaarden dienen ter autorisatie voor de toepasselijke douane-expediteur om als vertegenwoordiger voor u te handelen om: (a) transacties uit te voeren met de plaatselijke toepasselijke autoriteiten, (b) gerelateerde documenten met betrekking tot de import van het Product / de Producten van uw bestelling namens u uit te geven, (c) de toepasselijke Invoerheffingen te betalen en (d), indien van toepassing, het Product / de Producten te retourneren aan Global-e (onderhevig aan deze Verkoopvoorwaarden). U aanvaardt echter, in het geval van een retournering van het Product / de Producten onder het Retourneringsbeleid hieronder, dat u (en niet Global-e of iemand namens ons) volledig verantwoordelijk bent voor het terugvorderen van deze Invoerheffingen van de toepasselijke belastingautoriteit, voor zover mogelijk, en dat Global-e geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot deze vordering.

De kenmerken van de Producten die u op Global-e koopt, de prijs, de Leveringskosten en de Invoerheffingen (indien deze vooraf betaald kunnen worden) zullen door Global-e uiteengezet worden op de Betaalpagina in de Webwinkel van Suunto waar u aan het bladeren was. Controleer de Betaalpagina goed om eventuele fouten te identificeren en te corrigeren.

 1. Levering en geregistreerde importeur

Niet alle Producten kunnen overal bezorgd worden (vanwege beperkingen van het Product of van het land van bestemming) en op de Betaalpagina zal het niet mogelijk zijn uw Bestelling te plaatsen als de producten niet op het aangegeven adres bezorgd kunnen worden.

We kunnen niet bezorgen aan:

Post- bussen,

buitenlandse militaire adressen,

hotels en pensions en

gevangenissen.

Global-e geeft het eigendom van de bestelde Producten aan u over op het moment dat de Producten naar u worden opgestuurd (ervan uitgaande dat de volledige prijs van de Producten plus de leveringskosten en andere onder deze Verkoopvoorwaarden vallende kosten zijn betaald). Risico op beschadiging of verlies van de producten wordt op het moment van levering aan u of aan iemand die door u wordt geïdentificeerd om de Producten namens u in bezit te nemen overgedragen.

U wordt als de geregistreerde importeur van de Producten beschouwd en wij maken als vertegenwoordiger de invoer van de producten slechts namens u mogelijk. Daarom dient u alle toepasselijke wetten, regelgevingen, certificaten en regels van het land waar naartoe de Producten worden geïmporteerd na te leven. U gaat ermee akkoord dat u de Producten die u bestelt niet opnieuw zult exporteren of verkopen.

U aanvaardt en gaat ermee akkoord dat Global-e, of een van onze derde partij dienstverleners die namens ons handelt (elk een "Dienstverlener") de levering en voltooiing van uw Bestelling kan hanteren, en dat Global-e naar eigen goeddunken kan bepalen welke Dienstverlener wij willen gebruiken.

De leveringstijd en de leveringsoptie die u kiest worden bevestigd in de Bestellingsbevestiging. Levering is voltooid wanneer wij de Producten leveren op het adres dat u bij de Bestelling heeft opgegeven (dit kan ook de haven van bestemming zijn in het geval de Invoerheffingen niet vooraf zijn betaald).

Verschillende onderdelen van uw bestelling kunnen op verschillende data worden geleverd. Tenzij anders aangegeven, en onderhevig aan de toepasselijke wetten, zijn de datums die in de Webwinkel en/of tijdens het bestellingsproces worden opgegeven slechts geschatte datums. Uw bestelling wordt voltooid op de leveringsdatum die aangegeven wordt in de Bestellingbevestiging of, als er geen leveringsdatum gespecificeerd is, binnen 30 dagen na de datum van de Bestellingsbevestiging, tenzij u specifiek akkoord gaat met een latere datum of onder speciale omstandigheden. De tijdskaders van levering worden bepaald door uw bezorgadres en de geselecteerde bezorgmethode. We kunnen geen exacte leveringsdatum en -tijd aangegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of verzuimde levering als de vertraging of verzuiming niet onze fout is of voor onze rekening komt volgens de wet of algemeen geaccepteerde principes.

Suunto noch Global-e zijn aansprakelijk voor verliezen die voortkomen uit vertraging van levering in zoverre dit te wijten is aan omstandigheden die zich redelijkerwijs buiten hun macht liggen en waarvoor zij geen redelijke maatregelen hadden kunnen treffen om de vertraging te voorkomen. Bijvoorbeeld: vertragingen die voortkomen uit douaneafhandelingen of andere actie van de relevante autoriteiten vallen meestal buiten onze macht, of vertragingen die direct voortkomen uit uw acties of nalatigheden.

Als u gepersonaliseerde Producten bestelt, wordt de vervaardigingstijd die nodig is voor de personalisatie van deze Producten toegevoegd aan de leveringstijd en kan de levering vertragen.

Als u een bericht ontvangt van een mislukte bezorgingspoging, dan is het uw verantwoordelijkheid om met de verstrekte gegevens contact op te nemen met de leveringsdienst om een herbezorging te plannen. Als u een leveringsmethode heeft gekozen waarbij het niet nodig is te ondertekenen bij bezorging en er is niemand aanwezig om de Producten in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om deze op de drempel, in de entree of bij de receptie, zoals van toepassing, achter te laten. In het geval u het ontvangst van de levering onredelijkerwijs opschort of vertraagt nadat wij u hebben bericht dat wij hebben getracht de bestelde Producten te bezorgen, of als u ons een onjuist leveringsadres heeft verstrekt waardoor de bezorging is mislukt, dan wordt het pakket naar ons teruggestuurd. Als de Producten gedurende 7 dagen na de eerste bezorgingspoging niet bezorgd kunnen worden en onbezorgd aan ons teruggestuurd worden, hebben wij het recht het contract te annuleren en u het geld terug te betalen volgens de bepaling in Artikel 9.

Wij raden u aan het geleverde pakket en de ontvangen Producten direct na levering te controleren op de staat van de producten en of het bezorgde pakket compleet is. Neem in het geval van beschadigde of ontbrekende Producten contact op met de Klantenservice van Suunto via deze link [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf].

 1. Beschikbaarheid van Producten

De beschikbaarheid van Producten in de Webwinkel kan niet worden gegarandeerd.

Tenzij wij uw Bestelling hebben geaccepteerd behouden wij ons het recht voor om, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de beschikbaarheid van Producten te veranderen, onderbreken of stoppen.

 1. Compatibiliteit, productinformatie

Let er goed op bij het plaatsen van uw Bestelling dat het Product / de Producten die u aankoopt geschikt (compatibel) is/zijn voor het bedoelde gebruik. Gebruik de Webwinkel als uiteindelijk referentiepunt bij het controleren van de compatibiliteit. In het geval van een verschil van de informatie van de Webwinkel en een andere website (of andere informatiebron) zal de compatibiliteit van het Product / de Producten zoals getoond in de Webwinkel op het moment van aankoop de voorkeur hebben.

U wordt gewaarschuwd dat er kleine verschillen kunnen voorkomen tussen de werkelijke Producten en de wijze waarop deze op de relevante website getoond worden, bijv. verschijning/kleur/textuur/afwerking. De etiketten of verpakking van het product kunnen verschillen van de afbeeldingen die op de website te zien zijn.

 1. Betalen

U kunt betalen met de betaalmethodes die op de Betaalpagina aangegeven staan. U kunt betalen met de creditcards die op de Betaalpagina worden aangegeven, PayPal of andere betaalmethodes (afhankelijk van uw geografische locatie). Op de afschrijving van het bedrag zal de beschrijving van Global-e worden geïdentificeerd als ‘Global-e’ en zal er als volgt uitzien: **Global-e//Suunto**.

U aanvaardt er gaat ermee akkoord dat: (i) wij, of een van onze derde partij betalingsverwerkers ("Betalingsverwerker") u de kosten en andere te betalen bedragen onder deze Verkoopvoorwaarden met betrekking tot de Bestelling in rekening brengen via de betaalmethode die u heeft geselecteerd tijdens uw Bestelling; (ii) u geldige en actuele gegevens over uzelf verstrekt; (iii) wij de instrumenten, software of diensten van Betalingsverwerkers kunnen gebruiken om namens u transacties te voltrekken; en (iv) er extra kosten van uw bank en/of uitgever van uw creditcard/betaalkaart in rekening gebracht kunnen worden (zoals buitenlandse transactiekosten of grensoverschrijdende kosten) of toeslagen die in rekening gebracht worden door uw bank of uitgever van uw creditcard/betaalkaart, en kosten die niet afkomstig zijn van Global-e of Suunto en waarover wij geen controle hebben en die wij niet kunnen verminderen daar deze kosten puur afhankelijk zijn van de relatie en commerciële voorwaarden tussen u en uw bank of uitgever van uw creditcard/betaalkaart, en wij (of Suunto) kunnen niet van te voren weten of deze toeslagen u in rekening gebracht worden.

Afhankelijk van uw geografische locatie kunnen betalingen geleid worden via Global-e Australia Pty Ltd., partner van Global-e.

Alle betalingen worden onderworpen aan veiligheidscontroles. Global-e kan daarom contact met u opnemen om uw bestellingsinformatie en -gegevens te bevestigen, zoals bewijs van adres, bewijs van adres die op naam staat van de persoon op het bezorgadres, enz.

Betaling met factuur via Klarna: In samenwerking met Klarna en in bepaalde rechtsgebieden kunt u de mogelijkheid aangeboden krijgen om artikelen te kopen en Klarna als betaalmethode te gebruiken. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Betaling met factuur via Klarna kunt u hier vinden. Let op: Duits (niet Engels) is de leidende en bindende taal van deze algemene voorwaarden. Of u in aanmerking komt voor het gebruik van Betaling met factuur via Klarna wordt naar eigen goeddunken door Klarna bepaald en wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van Klarna als betaalmethode. Wanneer u ervoor kiest uw aankopen te doen met Betaling met factuur via Klarna deelt u uw persoonsgegevens met Klarna en zijn de voorwaarden van het Privacybeleid van Klarna van toepassing op uw persoonsgegevens. Global-e (of Suunto) is niet verantwoordelijk voor hun gebruik van uw persoonsgegevens.

 1. Retournering en terugbetaling

Houd er rekening mee dat Global-e alleen retourneringen en terugbetalingen verwerkt voor Producten die zijn gekocht van Global-e.

Recht op annulering

Als u een Klant bent en inwoner van een lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein of Noorwegen ("EER"), en als u een of meerdere Producten heeft gekocht voor privégebruik als klant, en u wilt uw recht uitoefenen om uw contract te annuleren en het Product / de Producten retourneren, kunt u dit doen binnen de annuleringstermijn die 14 dagen na de dag van levering verloopt. Deze rechten worden niet beïnvloed door een apart retourneringsbeleid in deze Verkoopvoorwaarden.

Als u een Klant bent en inwoner van een land buiten de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein en Noorwegen ("EER"), en als u een of meerdere Producten heeft gekocht voor privégebruik als klant en u wilt uw recht uitoefenen om uw contract te annuleren en het Product / de Producten te retourneren, kunt u dit doen binnen de annuleringstermijn die 30 dagen na de dag van levering verloopt. Deze rechten worden niet beïnvloed door een apart retourneringsbeleid in deze Verkoopvoorwaarden.

Om uw recht tot annuleren uit te oefenen moet u Global-e informeren over uw besluit uw Bestelling te annuleren via een duidelijke verklaring via deze link. Om binnen de annuleringstermijn te blijven is het voldoende om een bericht te sturen over het uitoefenen van uw recht tot annuleren voordat de annuleringstermijn is beëindigd. U kunt het annuleringformulier gebruiken dat u onderaan dit document kunt vinden, maar dat is niet verplicht.

U kunt alleen Producten retourneren die u zorgvuldig behandeld heeft, en die u niet heeft gebruikt op een manier anders dan nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van de Producten te behouden. U bent aansprakelijk voor de vermindering van waarde van de Producten die voorkomt uit uw hantering van de producten anders dan nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van de door u aangeschafte Producten te behouden.

HOUD ER REKENING MEE DAT HET UITOEFENEN VAN HET RECHT TOT ANNULEREN MET BETREKKING TOT AANGEPASTE PRODUCTEN DIE VERVAARDIGD ZIJN VOLGENS UW SPECIFICATIES NIET MOGELIJK IS.

Zodra Global-e uw online verklaring over de annulering van het contract heeft ontvangen, sturen zij u een bevestigings-e-mail.

Als u een Klant bent en inwoner van een land buiten de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein en Noorwegen ("EER") dient u de Producten zonder verdere vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum van uw verklaring het contract te annuleren te retourneren. U draagt de kosten van de retournering van het Product / de Producten.

Als u een Klant bent en inwoner van een land buiten de Europese Unie of IJsland, Liechtenstein en Noorwegen ("EEA") dient u de het Product / de Producten zonder verdere vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de datum van uw verklaring het contract te annuleren te retourneren. U draagt de kosten van de retournering van het Product / de Producten.

Retourneringsprocedure:

U dient het Product / de Producten in de originele verpakking te retourneren. U dient alle accessoires, gebruikershandleidingen en gratis geschenken die in hetzelfde pakket zaten bij te voegen. Wanneer een Product is gekocht als onderdeel van een verzameling Producten, dienen alle Producten van deze verzameling te worden geretourneerd. Behandel het Product / de Producten zorgvuldig en retourneer ze in dezelfde staat als waarin ze u zijn geleverd. Verpak het Product / de Producten zorgvuldig en zorg ervoor dat het bestelnummer zichtbaar is op de buitenkant van het pakket. Voor een snelle en veilige retournering raden wij u deze retourneringsinstructies te volgen.

Wij betalen u het bedrag dat u heeft betaald voor het Product / de Producten plus de initiële verzendkosten binnen 2 dagen na ontvangst van de geretourneerde Producten in ons magazijn terug. In het geval u heeft gekozen voor een express bezorgoptie, worden alleen de standaard initiële bezorgkosten terugbetaald. De terugbetaling wordt per e-mail bevestigd. Het restitutiebedrag wordt via dezelfde betaalmethode terugbetaald als die u heeft gebruikt voor de initiële transactie.

Als u een of meerdere Producten retourneert 1) die niet geretourneerd kunnen worden, 2) die u heeft beschadigd of heeft gebruikt op een manier anders dan nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van het Product / de Producten te behouden, of 3) waarbij Producten ontbreken, of 4) op een andere wijze onzorgvuldig bent omgegaan met of bij het retourneren van het Product / de Producten behouden wij ons het recht voor om uw retournering af te wijzen en terugbetaling te weigeren of de terugbetaling te verminderen voor de verminderde waarde van het Product / de Producten volgens de toepasselijke wetgeving.

Andere gevallen van retournering: Als de Producten die u heeft ontvangen niet overeenkomen met die u heeft besteld, of als uw levering niet compleet is of beschadigd is tijdens het transport, neem dan direct contact op met de Klantenservice van Suunto voor ondersteuning.

 1. Garanties en wettelijke rechten

Suunto biedt een internationale beperkte garantie aan op zijn Producten volgens de garantievoorwaarden van Suunto. Ga voor meer informatie naar het garantiebeleid voor Producten van Suunto op de website https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

Als u denkt dat u recht heeft op garantiediensten, neem dan contact op met de Klantenservice van Suunto of met uw bevoegde Suunto-leverancier.

Als klant heeft u wettelijke rechten met betrekking tot Producten die defect of niet zoals omschreven worden geleverd. Global-e en Suunto zijn wettelijk verplicht Producten te leveren die in overeenstemming met het contract zijn. Niets in de Verkoopvoorwaarden is van invloed op deze wettelijke rechten.

 1. Persoonsgegevens

Global-e verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens als verkoper van de Producten. Global-e is de gegevensverwerker van uw persoonsgegevens die Global-e namens Global-e verzamelt en verwerkt.

Global-e en Suunto zijn een samenwerking aangegaan om de Producten in uw land of regio aan te bieden. Suunto verzamelt ook uw persoonsgegevens om de door u bestelde Producten te verzenden, om retournering van producten mogelijk te maken en u klantenservice aan te bieden. Suunto kan uw persoonsgegevens tevens voor marketingdoelen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Suunto is de gegevensverwerker van uw persoonsgegevens die Suunto namens Suunto verzamelt en verwerkt.

Global-e en Suunto hebben geen controle over de verwerking van uw persoonsgegevens die de andere partij uitvoert, daar zij twee verschillende gegevensverwerkers zijn. U dient contact op te nemen met Global-e voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Global-e en met Suunto voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Suunto.

U kunt meer lezen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Global-e en door Suunto in hun respectievelijke Privacybeleid. Het Privacybeleid van Global-e vindt u hier en het Privacybeleid van Suunto vindt u hier. Het Privacybeleid en aanvullende bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden beslaan het gebruik van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies. De aankoop van een of meerdere Producten in de Webwinkel vereist dat u het Privacybeleid van beide en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in Privacybeleid van beide accepteert. Anders is het niet mogelijk de Producten aan u te verkopen en te verzenden.

Global-e verwerkt de betaling van de Producten. Global-e neemt redelijke maatregelen om de gegevens van uw Bestelling en betaling veilig te houden maar (in afwezigheid van materiële nalatigheid aan hun zijde) Suunto noch Global-e is aansprakelijk voor verlies dat u kunt ondergaan als een ongeautoriseerde derde partij toegang krijgt tot de gegevens die u verstrekt bij het toetreden tot en bestellen in de Webwinkel.

 1. Onze aansprakelijkheid

Wij voeren met redelijke zorg en vakkundigheid onze verplichtingen die onder deze Verkoopvoorwaarden vallen uit.

Er zijn bepaalde verplichtingen die wij onder de toepasselijke wetgeving niet kunnen verzaken. In het bijzonder, niets in deze Verkoopvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid (of in voorkomend geval die van Suunto) voor persoonlijk letsel of overlijden dat voortkomt uit onze nalatigheid of onze aansprakelijkheid voor fraude. Zoals hierboven in paragraaf 10 uiteengezet heeft u als klant bepaalde rechten, zoals wettelijke rechten met betrekking tot defecte Producten. Niets in deze Verkoopvoorwaarden is van invloed op deze wettelijke rechten.

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor verliezen die een vanzelfsprekend en voorspelbaar gevolg zijn van door ons gemaakte overtredingen van deze Verkoopvoorwaarden. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden als wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen of daarbij vertraagd worden door uw (of iemand die namens u handelt) acties of nalatigheid of door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

U dient alle redelijke stappen en voorzorgmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het Product / de Producten geschikt is/zijn voor uw doelen. U dient het advies dat wij u geven met betrekking tot het Product / de Producten op te volgen (inclusief instructies, handleidingen en gebruiksaanwijzingen die bij het Product / de Producten geleverd worden). Wij of Suunto kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan door ons geleverde Product(en) wanneer deze het gevolg zijn van het niet opvolgen van onze instructies.

Wij of Suunto kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies met betrekking tot uw zakelijke activiteiten, zoals verloren data, verloren winsten, verloren omzet of onderbreking van uw zakelijke activiteiten.

We zullen alles in het werk stellen om de nauwkeurigheid van de informatie die in de Webwinkel getoond wordt te verifiëren, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, maar wij kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd nauwkeurig en compleet is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de afbeeldingen van Producten en verpakkingen niet altijd overeenkomen met (die van) de geleverde Producten. Als u hierover vragen of twijfels heeft, neem dan voor u het Product / de Producten bestelt contact met ons op. Ook kunnen van tijd tot tijd fouten voorkomen in de prijzen, in welk geval wij Bestellingen die door ons verwerkt worden of geaccepteerd zijn annuleren. We verbeteren fouten in onze Webwinkel zo spoedig mogelijk nadat wij deze hebben gedetecteerd.

LET OP: DEZE VERKOOPVOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED (EN MOGEN NIET OP DIE WIJZE WORDEN GELEZEN) OP UW WETTELIJKE RECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN BEPERKT OF WAARVAN GEEN AFSTAND VAN GEDAAN KAN WORDEN.

 1. Algemeen

De Webwinkel mag alleen voor wettelijke doelen en op een wettelijke wijze worden gebruikt. U gaat ermee akkoord de toepasselijke wetten, statuten en regelgevingen met betrekking tot de Webwinkel en alle transacties die op of via de Webwinkel worden uitgevoerd na te leven.

Suunto en Global-e geven geen garantie dat de Webwinkel zal voldoen aan uw verwachtingen of dat deze ononderbroken, tijdig of foutloos zal functioneren, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de server die de Webwinkel beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs, of dat deze de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de Webwinkel representeert. Suunto en Global-e zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies van content of materiaal dat via de Webwinkel geüpload of verzonden wordt. Op de Webwinkel zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing die u hier kunt nalezen.

Als een of meerdere bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar geacht worden, dan zal deze bepaling niettemin uitgevoerd worden, voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, en zal de geldigheid, legaliteit en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast.

Met betrekking tot aankopen van de Webwinkel sturen Suunto en Global-e elektronische communicaties door het sturen van e-mails of elektronische plaatsing van berichten.

Suunto en Global-e behouden zich het recht voor op toegang tot en het lezen, bewaren en bekendmaken van informatie die wij verkrijgen in verband met de Bestelling en uw gebruik van de Betaalpagina wanneer Suunto en Global-e dit redelijkerwijs nodig achten om: (i) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, legale processen, dagvaardingen of op verzoek van de overheid, (ii) deze Verkoopvoorwaarden te handhaven, inclusief onderzoek te doen naar eventuele overtredingen ervan, (iii) fraude, veiligheidskwesties of technische problemen te detecteren, voorkomen of op andere wijze te hanteren, (iv) te reageren op uw verzoek om ondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Suunto en Global-e, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

 1. Klantenservice

U kunt contact opnemen met de Klantenservice van Suunto wanneer u vragen heeft over de Producten via deze link [https://service.global-e.com//?id=6848d0d9-5cc7-47e1-8442-bd7b09bc85bf] of over de retournering van Producten via deze link [https://web.global-e.com/returns/portal/mZ4J].

Als u vragen of klachten heeft over Global-e, deze Verkoopvoorwaarden of de Betaling, neem dan contact met ons op via service@Global-e.com.

Als u uw aankoop doen vanuit Australië, kunt u contact met ons opnemen via global-eau@global-e.com.

 1. Geldend recht

Deze Verkoopvoorwaarden en de interpretatie ervan is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, het Nederlands recht.

Laatste update: Mei 2019

 

 

MODEL ANNULERINGSFORMULIER

 

Als u het contract wenst te annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar:

 

 • Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam Nederland (of via email service@Global-e.com

 

 • Ik/wij [*] bericht(en) hierbij dat ik/wij [*] mijn/ons [*] verkoopcontract voor de volgende artikelen wil(len) annuleren:

 

 • Besteld/ontvangen [*] op:

 

 • Naam van de klant(en):

 

 • Adres van de klant(en):

 

 • Referentienummer van de bestelling:

 

 • Handtekening van de klant(en) [alleen als dit formulier op papier is afgedrukt]:

 

 • Datum van dit annuleringsbericht:

 

 

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is

 

-------------------------------------

ENGLISH BELOW

 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE ("SALES TERMS") FOR PRODUCTS PURCHASED FROM GLOBAL-E NL

Effective as of 28.05.2019

 

These Sales Terms establish the conditions for the sales made between any individual (acting for purposes which are wholly outside that individual’s trade, business, craft or profession) wishing to make a purchase of SUUNTO products (“Products”) from www.suunto.com (the “Online Store”) and Global-e NL B.V., a Dutch company registered under number 72541466, having its registered office at Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands ("Global-e") operating as a seller.

These Terms and Conditions form a binding contract between you and Global-e. These Sales Terms do not create any responsibilities or liabilities for Suunto Oy or its affiliates in respect to you unless expressly stated otherwise.

 

 1. About These Sales Terms

These Sales Terms (including Global-e’s Privacy Policy referred to in Section 11 below) only apply to purchases made in the Online Store when Global-e operates as the seller .

These Sales Terms may be changed from time to time. The effective date of such change will be stated above. Any changes to the Terms and Conditions will apply to orders placed on or after the effective date. 

BY PLACING AN ORDER FOR PRODUCT(S) YOU AGREE TO BE BOUND BY AND ACCEPT THESE SALES TERMS.

 1. Placing an Order

Global-e has agreement with Suunto, to make Suunto’s Products available to you for purchase from, and delivered by, Global-e. This allows you to buy such Products from Global-e in your local currency and at a price that includes any applicable sales taxes (such as VAT), plus international delivery costs and fees (“Delivery Costs") and, if available for pre-payment, any import duties, tariffs and similar fees that may be imposed by the delivery destination country ("Import Charges"). It will be identified at the checkout (or similar) facility (“Checkout”) whether Import Charges will be pre-paid for you. Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

By placing an order via the Checkout ("Order"), you acknowledge that the seller is Global-e and not Suunto, and that upon successful verification by Global-e of your Order and payment information, Global-e will buy the Products from Suunto and resell it to you in accordance with these Sales Terms.

Browsing for Products is done on the Online Store. You place the Order for selected Products by using the Checkout ordering process. This involves selecting the Products, placing it in the shopping cart / basket operated on the Site and transmitting the Order by clicking on the “PAY AND PLACE ORDER” button (or similar button) through the Checkout. This process permits you to check and amend any errors before making an Order by using the “back” button.

Please note that Orders can only be placed by non-trading individuals. Therefore, we will not accept Orders placed by companies, associations, independent contractors or any other kind of legal entity.

To be able to buy Product(s) you have to:

 • provide your name and address, phone number, email address, payment details and other required information;
 • be at least 18 years of age (or any age legally required under local law where you are resident to bind yourself legally to these Sales Terms).

In case you created an account with a personal user identification and password, keep your password protected at all times and do not disclose it to anyone else as you are personally responsible for each purchase made using your user identification and password.

 1. Order Processing and Contract conclusion

Once you have placed your Order, Global-e will promptly acknowledge your Order by sending you an email which will contain the relevant details of your Order. Please note, this does not constitute Global-e’s acceptance of your Order to buy the Products – it only constitutes our acknowledgement of your Order. Global-e does not accept your Order (and therefore make no commitment to provide you with the Products), and no contract for the sale of such Products shall come into effect, until Global-e specifically accept your Order and notify you by email that we it dispatched the Products to you ("Order Confirmation"). The Order Confirmation email is your proof of purchase, please store it as we will not archive your contract.

If the payment method you selected at Checkout supports an authorisation mechanism (e.g. most credit/debit cards), when you place your Order Global-e will only authorise the applicable amounts, and you will be charged only after the Products have been dispatched to you. Please note that Global-e charges the full Order amount even if the Order is dispatched in parts.

Global-e makes the appropriate efforts to process and fulfil any Order as quickly as possible. However, Global-e may, upon notice to you, decline to accept your Order if: (a) the Products are unavailable (in which case, if the payment was processed, Global-e will refund you in accordance with these Sales Terms); or (b) Global-e is unable to verify the payment information you provided.

Global-e may, if it suspects someone's identity, address, email address and/or payment information is being used fraudulently or in an unauthorised manner, also require additional verifications or information before accepting any Order. Global-e may choose not to accept Orders in their sole discretion and notably abnormal orders, orders which suspected to be placed not in good faith or orders which have not been placed by individuals. Global-e is not required to provide a reason for declining to accept any order, though may do so in their sole discretion.

Global-e is under a legal duty to supply Products that are in conformity with the contract. Furthermore, nothing in these Sales Terms affects your legal rights in relation to Products that are not in conformity with the contract, whether because they are faulty, not as described or otherwise.

 1. Prices, Shipping and Handling charges, Taxes and Import Charges

The price charged for a Product will be the price in effect at the time the Order is placed on the Checkout and will be set out in the order confirmation email. The price of a Product may be either pre-set in your local currency or calculated according to the rate of exchange between the base currency shown on the Online Store and the currency that you select as part of the purchase process at the time you make your order and which is displayed in the Order. Exchange rates may be set and updated regularly, and you acknowledge that such updates may affect final pricing of the Product. You will be charged according to the applicable exchange rate at the time you actually make your Order.

We may change prices at any time without notice. Price increases will only apply to Orders placed after such changes.

Prices for the Product(s) include VAT or other applicable taxes but do not include charges for shipping and handling or Import Charges.

Separate charges for shipping, handling, Import Charges and their related VAT or other taxes will be shown on the Checkout during the Checkout process and, in any case, on the Order Confirmation email.

Unless otherwise stated at the Checkout, the Import Charges will be pre-paid for you. If the Import Charges will not be pre-paid for you, it will be indicated at the Checkout and the Order Confirmation email. In such cases (a) you are advised that the amount of Import Charges displayed under the pre-pay option in your order may not reflect the actual Import Charges payable by you as determined by your delivery destination country’s relevant authority, which may be more or less than such estimate; and (b) you will be fully responsible for paying all applicable Import Charges directly to the relevant authority (and for reclaiming them in the event of a cancellation or return or a return of Products(s), to the extent possible under the laws of your country) as determined by the authorities of the delivery destination country, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with the foregoing.

If you are a resident of Russia, you will not have the option to pre-pay Import Charges due to local legislation.

Global-e may contract with a local licensed customs broker in your country. Agreement to these Sales Terms serve as an authorisation for the applicable customs broker to act as your agent to: (a) conduct transactions with the local applicable authority, (b) execute related documents on your behalf in connection with the import of Products(s) in your order, (c) facilitate the payment of applicable import charges; and (d) if applicable, return such Products(s) to Global-e (subject to these Sales Terms). However, you acknowledge that, in the case of a return of Products(s) under the Returns Policy below, you (and not Global-e or anyone on its behalf) will be fully responsible for claiming back such import charges from the applicable tax authority, to the extent possible, and Global-e shall have no responsibility or liability in connection with such claim.

You are advised that the characteristics of the Products you are buying from Global-e, as well as the price, Delivery Costs and (if available for pre-payment) Import Charges, shall be those displayed to you by Global-e at the Checkout, operated by Global-e on Suunto’s Online Store you were browsing. Please make sure you review your Checkout page so that you can identify and correct any input errors.

 1. Delivery and Importer of record

Not all Products can be delivered anywhere (due to limitations imposed on the Products or by the destination country) but the Checkout will not permit you to submit your Order if the Merchandise cannot be delivered to your specified address.

We are unable to deliver to:

P.O. Box addresses,

Overseas army addresses,

Hotels and hostels and

Prisons.

Global-e will pass the ownership of the Products ordered to you the moment it dispatches the Products to you (provided you have made full payment of the Products price plus delivery charges and any other charges payable under these Sales Terms, as applicable). Risk of damage or loss to the Products passes to you on delivery to you or to somebody identified by you to carry or take possession of the Products on your behalf.

You will be considered the importer of record of the Product(s), and we will only be facilitating the importation on your behalf as your agent. You therefore need to comply with all applicable laws, regulations, certifications and rules of the country into which you import the Product(s). You agree that you will not re-export or re-sell any Product(s) which you have ordered.

You acknowledge and agree that Global-e, or anyone of our third-party fulfilment services providers acting on our behalf (each a "Fulfilment Provider") may handle the delivery and fulfilment of your order, and that Global-e have sole discretion as to the Fulfilment Provider we choose to use.

Delivery time as well as the delivery option you chose will be confirmed in the order confirmation. Delivery will be complete when we deliver to the address which you specify when ordering (that may include the port of entrance to the destination country as specified in the order, in case Import Charges have not been pre-paid).

Different parts of your order may be delivered on different dates. Unless otherwise stated, and subject to applicable laws, delivery dates given on the Online Store and/or as part of the ordering process are estimates only. Your order will be fulfilled by the delivery date set out in the order confirmation or, if no delivery date is specified, then within 30 days after the date of the order confirmation, unless you specifically agree to a later date or there are exceptional circumstances. Delivery timeframes are affected by your delivery address and the delivery method selected. We are unable to specify an exact delivery date and time. We shall not be held responsible for delayed delivery or failure to perform, if the delay or failure is neither due to our fault nor for our account pursuant to the law or generally accepted principles.

Neither Suunto nor Global-e have liability for any losses arising from delay in delivery to the extent that this is due to circumstances beyond their reasonable control and where neither could have taken reasonable steps to deal with the delay. For example, delays resulting from customs clearance procedures or other actions of relevant authorities are generally outside our control, or delays resulting directly from your actions or omissions.

If you order any personalised Product(s), the manufacturing time for such personalised Product(s) is added to the delivery time and may postpone the delivery.

If you receive notification of an unsuccessful attempted delivery, it is your responsibility to use the details provided to contact the delivery company to arrange re-delivery. If you have selected a delivery method that does not require a delivery to be signed for and nobody is available to receive the Products, we reserve the right to leave them at the doorstep, hall or reception as available. In case you unreasonably defer delivery or delay the receipt of delivery after we have notified you that we have tried to deliver the ordered Product(s) to you, or if you have provided us with an incorrect delivery address which results in an unsuccessful delivery, the delivery package will be returned to us. If the Product(s) remain undelivered after the first delivery attempt for a period of 7 working days and are returned to us undelivered, we shall be entitled to cancel the contract and we will refund you in accordance with the provisions of Article 9.

We encourage you to examine the delivery package and received Product(s) promptly after they are delivered to you and check their condition and that the content of the delivery package is complete. In case of damaged or missing Product(s), please contact Suunto’s Customer Service here.

 1. Product(s) Availability

We do not guarantee the availability of any Product(s) in the Online Store.

Unless we accepted your Order, we reserve the right, without liability or earlier notice, to change, discontinue or to stop making available any Product(s).

 1. Compatibility, Product Information

Please take care when placing your order to ensure that the Product(s) you purchase are compatible for the intended use. Please use the Online Store as your final point of reference when checking compatibility. In the event of a difference between the Online Store content and any other website (or any other source of information) the compatibility of Product(s) as shown on the Online Store at the time of purchase will be seen as taking precedence.

You are advised that there may be minor differences between the actual Products and the way that it appears on the relevant website, e.g., in relation to appearance / color / texture / finish. The labelling or packaging of the Products may differ from the images of these which you see on the site.

 1. Payment

You may pay with the payment methods specified at the Checkout. Payment can be made by credit cards identified at the Checkout, Paypal, or such other payment methods (depending on your geographical location). When being charged, the descriptor you will see shall include Global-e identified as ‘Global-e’ and will substantially look like this: **Global-e//Suunto**.

You acknowledge and agree that: (i) we, or one of our third party payment processors ("Payment Processor"), will charge you through the payment method you have selected in your order and such other amounts payable under these Sales Terms that may be due in connection with the order; (ii) you will provide valid and current information about yourself; (iii) we may use the tools, software or services of Payment Processors to process transactions on our behalf; and (iv) you may be charged bank or credit/debit card issuer with additional fees (such as foreign transaction fee or cross border fee) or surcharges imposed by your bank or credit/debit card issuer, and those are not Global-e or Suunto charges or fees, and neither have control over this nor do we have any way to mitigate this, as this is purely up to the relationship and commercial terms between you and your bank or credit/debit card issuer, and we (or Suunto) also have no way of knowing in advance whether you will be charged such fees or surcharges.

Depending on your geography, payment may be routed through Global-e Australia Pty Ltd., Global-e’s affiliate.

All payments will be subject to security checks. Therefore Global-e may contact you to confirm your order information and order details such as proof of address, proof of address in the name of the person indicated for the delivery address etc.

Payment by Invoice with Klarna: In cooperation with Klarna and in certain jurisdictions only, you may be offered the opportunity to purchase goods using Klarna as a payment method. The terms and conditions which will apply to payment by Invoice with Klarna can be found here, noting that German (not English) are the governing and binding language of such terms and conditions. Eligibility for use of the Klarna invoicing payment method will be determined by Klarna in their sole discretion and we accept no liability in respect of your use of Klarna as a payment method. Where you choose to purchase your goods using payment by invoice with Klarna, you will be sharing your personal data with Klarna and the terms of Klarna privacy policy shall apply to their use of your personal information. Global-e (or Suunto) shall have no responsibility for their use of your personal data.

 1. Return and refund

Please note that Global-e will only process returns and refunds for Product(s) bought from Global-e.

Cancellation right:

If you are a Consumer and a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 14 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

If you are a Consumer and a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA”), and if you have bought Product(s) for your own private use as a consumer and want to exercise your right to cancel the contract and return the Product(s) you may do so during the cancellation period, which will expire after 30 days after the day of delivery. This right is not affected by any separate returns policy in these Sales Terms.

To exercise the right to cancel, you must inform Global-e of your decision to cancel your order by a clear statement using the portal here. To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right to cancel before the cancellation period has expired. You may use the model cancellation form at the end of this document, but it is not obligatory.

You may only return Product(s) over which you have taken reasonable care and which you have not used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s). You will be liable for any diminished value of the Product(s) resulting from your handling of the Product(s) other than what is necessary to establish the nature, characteristics and proper functioning of the Product(s) you bought.

PLEASE NOTE THAT YOU CANNOT EXERCISE THIS RIGHT OF CANCELLATION IN RESPECT OF CUSTOMIZED PRODUCTS THAT HAVE BEEN MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH YOUR SPECIFICATIONS.

Once Global-e has received your online statement to cancel the contract, it will send you a confirmation email.

If you are a resident of a member state of the European Union or Iceland, Liechtenstein, or Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 14 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

If you are a resident of a country outside the European Union, Iceland, Liechtenstein, and Norway ("EEA"), you will then have to return the Product(s) without undue delay and in any event not later than 30 days from the date on which you notified your decision to withdraw from the contract. You will bear the direct costs for returning the Product(s).

Return procedure:

You must return the Product(s) in their original package. You must include all accessories, user manuals and any free gifts that came in the same package. Where a Product has been purchased as a part of a bundle of multiple Products, all multiple Products within that bundle must be returned. Please treat the Product(s) with reasonable care and return them in the condition that they were delivered to you. Please pack the Product(s) securely and make sure that your order number is clearly visible on the outside of the parcel. To ensure fast and secure return we encourage you to follow the given return instructions.

We will refund the price you paid for the Product(s) plus the initial shipping cost within 2 days of receiving the returned products at our warehouse. In case you chose an express delivery option, only standard initial shipping cost will be reimbursed. The refund will be confirmed by email. Payment will be carried out using with the same means of payment as you used for the initial transaction.

If you return Product(s) 1) that you are not entitled to return, 2) that you damaged or used in a manner that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product(s), or, 3) with Product(s) missing, or 4) have otherwise failed to exercise reasonable care when taking care of and returning Product(s), we reserve the right either to reject your return and decline to refund or to reduce any payments to be refunded to you for the diminished value of the Product(s), subject to applicable law.

Other return cases: If the Products you have received do not correspond to the ones you have ordered, or if your delivery is incomplete or damaged in transportation, please contact without delay Suunto’s Customer service for assistance.

 1. Warranties and Statutory Rights

Suunto offers an international limited warranty on its products in accordance with Suunto’s warranty terms. Further information is set out in Suunto warranty policy for Product(s) detailed on the website https://www.suunto.com/en-gb/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/.

If you believe that you are entitled to warranty services, please contact Suunto’s Customer service or contact your authorized Suunto retailer.

As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Further, Global-e and Suunto are under a legal duty to supply Products that are in conformity with this contract. Nothing in the Sales Terms will affect these legal rights.

 1. Personal Data

Global-e will collect and process your personal data as the seller of the Products. Global-e is the data controller of your personal data Global-e collects and processes on Global-e’s own behalf.

Global-e and Suunto have entered into collaboration to be able to offer the Products in your country or region. Suunto will also collect your personal data to be able to ship the Products ordered by you, to facilitate any Product returns and to be able to provide customer service for you. Suunto may also use your personal data for marketing purposes in accordance with applicable laws. Suunto is the data controller of your personal data Suunto collects on Suunto’s own behalf.

Neither Global-e nor Suunto control the processing of your personal data by the other party as two separate data controllers. You should contact Global-e for questions and enquiries of the processing of your personal data by Global-e and Suunto for questions and enquiries of the processing of your personal data by Suunto.

You can read more about the processing of your personal data by Global-e and by Suunto from their respective privacy policies. Global-e’s privacy policy is available here and Suunto’s privacy policy is available here. The privacy policies and additional provisions in these Sales Terms govern the use of your personal data and use of cookies. Purchasing of Product(s) on the Online Store requires that you accept the privacy policies and the processing of personal data as described in said privacy policies. Otherwise it is not possible to sell and deliver the Products to you.

Global-e will process your payment of the Products. Global-e will take reasonable care to keep the details of your order and payment secure, but (in the absence of material negligence on their part) neither Suunto nor Global-e can be held liable for any loss you may suffer if a third party procures unauthorized access to any data you provide when accessing or ordering from the Online Store.

 1. Our Liability

We shall perform our obligations under these Sales Terms with reasonable care and skill.

There are certain liabilities that we cannot exclude under applicable law.  In particular, nothing in these Sales Terms limits our (or as the case may be Suunto’s) liability for personal injury or death caused by our negligence or our liability for fraud. As stated above in section 10, you have certain rights as a consumer, including legal rights relating to faulty Product(s). Nothing in these Sales Terms will affect these legal rights.

We are responsible only for losses that are a natural, foreseeable consequence of our breach of these Sales Terms. We shall not be liable if we are prevented or delayed from complying with our obligations by anything that you (or anyone acting on your behalf) does or fails to do or due to events that are beyond our reasonable control.

You should take all reasonable steps and precautions to ensure that the Product(s) you order are suitable for your purposes. You must follow any advice that we give you in relation to Product(s) (including instructions, user guides and/or manuals provided with Product(s)). We or Suunto do not accept liability for damage to Product(s) that we have supplied where caused by your failure to follow our advice.

We or Suunto shall not be liable for any losses related to any business of yours such as lost data, lost profits, lost revenues or business interruption.

We shall use our reasonable endeavours to verify the accuracy of information that is used on the Online Store but, subject to applicable law, cannot guarantee that all information will always be accurate and complete. It is possible, for example, that Product images and packaging may not always match Products supplied.  If you have any questions or concerns in this regard, please contact us before ordering any Product(s).  Also, pricing mistakes may occur from time to time, in which case we may cancel any orders being processed or accepted by us. We will correct errors on our Online Store as soon as possible after becoming aware of them.

PLEASE NOTE THAT THESE SALES TERMS DO NOT AFFECT (AND SHOULD NOT BE READ TO AFFECT) YOUR STATUTORY RIGHTS WHICH CANNOT BE WAIVED OR LIMITED BY CONTRACT.

 1. General

The Online Store may be used only for lawful purposes and in a lawful manner. You agree to comply with all applicable laws, statutes and regulations regarding the Online Store and any transactions conducted on or through the Online Store.

Suunto and Global-e make no warranty that the Online Store will meet your requirements or will be uninterrupted, timely or error-free, that defects will be corrected, or that the site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy and/or reliability of the Online Store. Suunto and Global-e will not be responsible or liable to you for any loss of content or material uploaded or transmitted through the Online Store. The Online Store is subject to the terms of use available here.

If any provision or provisions of these Sales Terms shall be held to be invalid, illegal or unenforceable, that provision shall be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

In relation to purchases from the Online Store, Suunto and Global-e will communicate electronically by sending email or otherwise posting electronically.

Suunto and Global-e reserve the right to access, read, preserve, and disclose any information that we obtain in connection with the Order, and your use of the Checkout, as Suunto and Global-e reasonably believe is necessary to: (i) satisfy any applicable law, regulation, legal process, subpoena or governmental request, (ii) enforce these Sales Terms, including to investigate potential violations of them, (iii) detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues, (iv) respond to your support requests, or (v) protect the rights, property or safety of Suunto and Global-e, our users or the public.

 1. Customer Service

You may contact Suunto’s customer service in case of any questions about the Products here or Product returns here.

If you have any questions or complaints about Global-e, these Sales Terms or the Checkout, please contact us at service@Global-e.com.

If you are making your purchase from Australia, you may contact us at global-eau@global-e.com.

 1. Governing law

These Sales Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands.

Last Update: May 2019

 

 

MODEL CANCELLATION FORM

 

Complete and return this form only if you wish to cancel the contract:

 

 • To Global-e NL B.V., Krijn Taconiskade 430 1087 HW Amsterdam The Netherlands (via email service@Global-e.com

 

 • I/We [*] hereby give notice that I/we [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods:

 

 • Ordered/Received on [*]:

 

 • Name of consumer(s):

 

 • Address of consumer(s):

 

 • Order reference number:

 

 • Signature of consumer(s) [only if this form is notified on paper]:

 

 • Date of this cancellation notice:

 

 

[*] Delete as appropriate

ALGEMENE VOORWAARDEN SUUNTO PRO CLUB

Het Suunto Pro Club-aankoopprogramma (het "Programma") wordt gecoördineerd door Suunto OY.
Dit Suunto pro- en VIP-aankoopprogramma is beschikbaar voor: werknemers, VIP's, professionals in de buiten-/sportindustrie en zakelijke professionals die voldoen aan de voorwaarden en criteria zoals gedefinieerd door Suunto.
"Producten" betekent elk product dat wordt aangeboden via het Programma of suunto.com.

1. Hoe u kunt deelnemen aan het Suunto Pro Club-aankoopprogramma

Om van de voordelen van dit programma te genieten, moet u zich bij het programma aansluiten door een account aan te maken. Om te worden goedgekeurd, moet u zich aanmelden via het aanvraagproces om goedgekeurd te worden door Suunto OY. In aanmerking komende werknemers, VIP's en professionals moeten zich via www.suunto.com op het Programma abonneren, nagaan of u in aanmerking komt, deze algemene voorwaarden lezen en u aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Door deel te nemen aan het Programma, kunt u Producten kopen tegen speciale prijzen die worden weergegeven op suunto.com. Wanneer u een account aanmaakt op Suunto Pro Club, accepteert u dat dit account wordt gesynchroniseerd op www.suunto.com. De privileges van dit account worden dan afgestemd op uw profiel. Aanmelden voor het Programma is gratis.

2. Gebruiksvoorwaarden van het Programma

De Producten die via het Programma worden aangeboden, zijn UITSLUITEND bedoeld voor PERSOONLIJK GEBRUIK. Dit Programma is niet bedoeld om Producten voor anderen te kopen of om de Producten door te verkopen; dit brengt uw deelname aan dit programma in gevaar. Het doorverkopen van producten die zijn verkregen via het Programma of ander misbruik van het Programma zal resulteren in beëindiging van uw toegang tot het Programma.

Het Programma is onderhevig aan beëindiging en maximale aankooplimieten. Zodra het maximale bestedingsbedrag of de vervaldatum is bereikt, wat zich het eerst voordoet, kunt u nog steeds Producten kopen op suunto.com, maar tegen de gebruikelijke verkoopprijs zoals aangegeven op genoemde suunto.com als standaardklant. De prijzen van het Programma worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en door het Programma te gebruiken stemt u ermee in de aan u aangeboden Programmaprijzen strikt vertrouwelijk te houden en geen informatie over de Programmaprijs bekend te maken aan derden. De prijzen van het Programma mogen niet worden gekopieerd of anderszins worden verspreid.

Uw account heeft een limiet die wordt bepaald door het type lid dat u bent. Deze limiet bepaalt de totale waarde van de Producten die u kunt bestellen, de selectie van Producten die beschikbaar zijn voor aankoop en de hoeveelheid per toegestane categorie. Uw accountrechten vervallen binnen één (1) jaar na het aanmaken van een account of bij het verlaten van het bedrijf of zodra de maximale besteding van € 800 of het equivalent daarvan is bereikt, indien eerder.

Het huidige garantiebeleid is van toepassing op alle aankopen. Bezoek suunto.com voor informatie over garanties. Alleen producten die beschikbaar en op voorraad zijn en die op suunto.com worden getoond, kunnen via het programma worden gekocht. Pre-orderaankopen worden niet geaccepteerd. De bezorgkosten worden in rekening gebracht tegen de tarieven die worden aangegeven op suunto.com.

3. Wijzigingen, opschorting of beëindiging van het Programma

Dit programma blijft een privilege dat door Suunto wordt aangeboden. Daarom behoudt Suunto zich het recht voor om het Programma en de algemene voorwaarden op elk moment zonder uitleg of kennisgeving en zonder compensatie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4. Aansprakelijkheid

De inloggegevens van uw Programma-account zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. U bent als enige verantwoordelijk voor uw inloggegevens en bent verplicht om uw inloggegevens aan niemand bekend te maken. Het Programma is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van uw account door een derde partij. De doorverkoop van Producten die zijn verkregen via het Programma of ander misbruik van het Programma zal leiden tot beëindiging van uw toegang tot het Programma. We zullen redelijke inspanningen leveren om een ​​optimaal gebruik van de privileges met betrekking tot het Programma te verzekeren.

5 Het communiceren en aanvaarden van de algemene voorwaarden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten die u gebruikt of om contact met u op te nemen voor vragen over klanttevredenheid. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing- of onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om marktonderzoek uit te voeren en we kunnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, contact met u opnemen om u te informeren over nieuwe producten, diensten of promoties die we mogelijk aanbieden. Sommige van onze producten en diensten kunnen ook worden gebruikt om producten en diensten van andere bedrijven te promoten. Dit Programma is bovendien onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid die beschikbaar zijn op suunto.com.

Door dit Programma te gebruiken, erkent en accepteert u de algemene voorwaarden van het Programma. De bepalingen van deze voorwaarden zijn niet bedoeld om wettelijke rechten uit te sluiten die u door de wet zijn verleend, rechten waarvan u geen afstand kunt doen of die niet contractueel kunnen worden beperkt.

Elke bestelling die via dit Programma wordt geplaatst, is bovendien onderworpen aan de algemene voorwaarden en/of verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop op suunto.com. Alleen producten die op voorraad zijn, kunnen worden gekocht via www.suunto.com, pre-orders worden geaccepteerd door standaardklanten.