Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Smart Heart Rate Belt Uporabniški priročnik

Garancija

Suunto jamči, da bo v času trajanja garancije Suunto ali pooblaščeni servisni center Suunto (v nadaljevanju: servisni center) po lastni presoji brezplačno popravil škodo na materialu ali pri izdelavi, in sicer z a) popravilom, b) zamenjavo ali c) povračilom stroškov, odvisno od določil in pogojev te omejene garancije. Ta omejena garancija je veljavna in jo je mogoče uveljaviti le v državi, kjer je bila naprava kupljena, razen če krajevni zakoni določajo drugače.

Trajanje garancije

Obdobje mednarodne omejene garancije začne veljati z dnem nakupa izdelka.

Če ni drugače navedeno, velja za ure, pametne ure, potapljaške računalnike, oddajnike srčnega utripa, potapljaške oddajnike, potapljaške mehanske instrumente in natančne mehanske instrumente dvoletna (2) garancija.

Za dodatno opremo, ki med drugim vključujejo prsne pasove Suunto, pasove za uro, polnilnike, kable, polnilne baterije, zapestnice in gibke cevi, velja garancija eno (1) leto.

Garancijsko obdobje za napake, ki jih je mogoče pripisati tipalu za merjenje globine (tlaka) na računalnikih Suunto Dive Computers, je pet (5) let.

Izključitve in omejitve

Ta omejena garancija ne krije:

    1. običajne obrabe, kot so praske, odrgnine ali spremembe barve in/ali materiala nekovinskih pasov, b) napak, ki nastanejo zaradi grobega ravnanja z napravo, c) napak ali škode, ki nastanejo zaradi napačne uporabe, ki je v nasprotju s priporočili za uporabo, ali zaradi neustrezne nege, malomarnosti in nesreč, kot so padci ali stiski;
  1. tiskanega gradiva in embalaže;
  2. napak ali domnevnih napak, ki so nastale ob uporabi s katerim koli izdelkom, dodatno opremo, programsko opremo in/ali storitvijo, ki jih ni izdelalo ali dobavilo podjetje Suunto;
  3. nepolnjivih baterij.

Družba Suunto ne jamči, da bo delovanje izdelka oziroma dodatne opreme neprekinjeno ali brez napak ali da bo izdelek oziroma dodatna oprema delovala s katero koli strojno ali programsko opremo drugih izdelovalcev.

Te omejene garancije ni mogoče uveljaviti, če:

  1. je bil predmet odprt v nasprotju s predvideno uporabo;
  2. je bil predmet popravljen z uporabo nepooblaščenih nadomestnih delov; je predmet spremenil ali popravil nepooblaščeni servisni center;
  3. je bila serijska številka odstranjena, spremenjena ali postala neberljiva, kar presodi podjetje Suunto; ali
  4. je bil izdelek oziroma dodatna oprema izpostavljena kemikalijam, kar med drugim vključuje sredstvo proti komarjem.

Dostop do garancijskih storitev Suunto

Za dostop do garancijskih storitev Suunto je treba predložiti dokazilo o nakupu. Za navodila o uveljavljanju garancijskih storitev obiščite www.suunto.com/warranty se obrnite na krajevnega pooblaščenega prodajalca Suunto ali pokličite oddelek za pomoč Suunto.

Omejitev odgovornosti

V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, je ta omejena garancija vaše edino in izključno pravno sredstvo ter velja namesto vseh drugih izrecnih ali nakazanih garancij. Družba Suunto ni odgovorna za posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih koristi, izgubo podatkov, izgubo možnosti uporabe, kapitalske stroške, stroške nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevke tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe predmeta ali zaradi kršitev garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, odškodninske odgovornosti ali kakršnih koli pravnih teorij ali teorij o pravičnosti, tudi če je bila družba Suunto seznanjena z možnostjo takšne škode. Družba Suunto ni odgovorna za zamudo pri zagotavljanju garancijskih storitev.

Table of Content