Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Uživatelská příručka

Navigace

Navigace pomocí azimutu

Navigace pomocí azimutu je funkce, kterou lze používat při pohybu v terénu, chcete-li směrovat svůj pohyb na viditelný bod nebo podle mapy, na kterou jste se podívali předem. Tuto funkci můžete používat samostatně jako kompas nebo společně s papírovou mapou.

Pokud si při určování směru nastavíte také cílovou vzdálenost a nadmořskou výšku, lze hodinky použít k navigaci do cílového bodu.

Bearing Navigation S9

Použití navigace podle azimutu při cvičení (k dispozici pouze pro outdoorové aktivity):

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Klepněte na možnost Navigace nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Vyberte Azimut
 4. V případě potřeby proveďte kalibraci kompasu podle pokynů na obrazovce.
 5. Namiřte modrou šipku na obrazovce na cílový bod a stiskněte prostřední tlačítko.
 6. Pokud neznáte vzdálenost k cílovému bodu a jeho nadmořskou výšku, vyberte Ne
 7. Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte nastavený azimut a vrátíte se do možností sportovního režimu.
 8. Pokud znáte vzdálenost k cílovému bodu a jeho nadmořskou výšku, vyberte Ano
 9. Zadejte vzdálenost k cílovém bodu a jeho nadmořskou výšku.
 10. Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte nastavený azimut a vrátíte se do možností sportovního režimu.

Použití navigace podle azimutu bez cvičení:

 1. Tažením dolů nebo opakovaným stiskem horního tlačítka přejděte na displej Navigace.
 2. Vyberte Azimut
 3. V případě potřeby proveďte kalibraci kompasu podle pokynů na obrazovce.
 4. Namiřte modrou šipku na obrazovce na cílový bod a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Pokud neznáte vzdálenost k cílovému bodu a jeho nadmořskou výšku, vyberte Ne a postupujte k cílovému bodu podle modré šipky.
 6. Pokud znáte vzdálenost k cílovému bodu a jeho nadmořskou výšku, vyberte Ano
 7. Zadejte vzdálenost cílového bodu a jeho nadmořskou výšku a postupujte k němu podle modré šipky. Na displeji se bude zobrazovat také vzdálenost k cílovému bodu a zbývající výškový rozdíl.
 8. Tažením nahoru nebo stiskem levého tlačítka můžete nastavit nový azimut.
 9. Navigaci ukončíte stisknutím horního tlačítka.

Kompas

Hodinky Suunto 9 jsou vybaveny digitálním kompasem, který umožňuje orientaci relativně k severnímu magnetickému pólu. Kompas s kompenzací náklonu poskytuje přesné hodnoty, i když není přesně v horizontální rovině.

Kompas můžete otevřít ze spouštěče: Navigace » Kompas.

Režim kompas zobrazuje následující informace:

 • Šipka směřující k magnetickému severu
 • Směr vyjádřený jako světová strana
 • Směr ve stupních
 • Denní doba (místní čas) nebo úroveň nabití baterie; zobrazení se mění klepnutím na obrazovku

Compass

Kompas opustíte tažením prstu doprava nebo stisknutím a podržením prostředního tlačítka.

Na displeji kompasu můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například ke zjištění souřadnic aktuální polohy nebo k výběru trasy.

Compass shortcuts en

Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka seznam zkratek zavřete.

Kalibrování kompasu

Pokud není kompas kalibrován, budete po otevření displeje kompasu vyzváni k provedení kalibrace.

Calibrate compass Spartan

Pokud chcete kompas kalibrovat znovu, spusťte znovu kalibraci v nastavení: Navigace » Nastavení navigace » Kalibrace kompasu.

Nastavení deklinace

Aby kompas zobrazoval správné hodnoty, nastavte přesnou hodnotu deklinace.

Papírové mapy jsou orientovány podle zemského severního pólu. Kompasy však ukazují na magnetický severní pól – oblast nad Zemí, do které se sbíhají magnetické siločáry. Protože magnetický severní pól a zemský severní pól neleží v jednom místě, musíte v kompasu nastavit deklinaci. Úhel mezi magnetickým a zemským severním pólem představuje deklinaci.

Hodnota deklinace je uvedena na většině map. Umístění magnetického severního pólu se každý rok mění, takže nejpřesnější a nejaktuálnější hodnotu deklinace můžete získat z webu (například www.magnetic-declination.com).

Mapy pro orientační běh jsou ale kresleny v relaci s magnetickým severním pólem. Při používání map pro orientační běh musíte vypnout opravu deklinace nastavením hodnoty 0 stupňů.

Hodnotu deklinace můžete nastavit v nastavení: Navigace » Nastavení navigace » Deklinace.

Najít cestu zpět

Pokud při záznamu aktivity používáte GPS, hodinky Suunto 9 automaticky ukládají počáteční bod vašeho cvičení. Pomocí funkce Najít cestu zpět vás pak hodinky Suunto 9 dovedou přímo do počátečního bodu.

Spuštění funkce Najít cestu zpět:

 1. Spusťte cvičení využívající GPS.
 2. Přejděte na navigační displej tažením prstu doleva nebo stisknutím prostředního tlačítka.
 3. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete nabídku zkratek.
 4. Přejděte na položku Najít cestu zpět a proveďte výběr klepnutím na obrazovku nebo stiskem prostředního tlačítka.

  Přechod na funkci Najít cestu zpět – Spartan

Navigační pokyny se budou zobrazovat jako poslední displej zvoleného sportovního režimu.

Displej funkce Najít cestu zpět – Spartan

Postup zobrazení dalších údajů o aktuální poloze:

 1. Ze zobrazení funkce Najít cestu zpět otevřete nabídku zkratek tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka.
 2. Zvolte Detaily.

  Přechod na podrobnosti funkce Najít cestu zpět – Spartan

 3. Seznamem procházejte tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka.

  Podrobnosti funkce Najít cestu zpět – Spartan

Tažením prstu doprava nebo stiskem prostředního tlačítka zobrazení podrobností ukončíte.

Trasy

Hodinky Suunto 9 můžete použít k navigaci po trasách. Naplánujte si trasu v aplikaci Suunto a přeneste ji do hodinek při příští synchronizaci.

Postup navigace po trase:

 1. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
 2. Přejděte na položku Navigace a klepněte na ikonu nebo stiskněte prostřední tlačítko.

  Navigation icon

 3. Přejděte na položku Trasy a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam tras.

  Routes list

 4. Přejděte na trasu, po které se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.

  Routes Exercise

 5. Zvolte Zahájit cvičení, pokud chcete trasu použít při tréninku, nebo Pouze navigace, pokud chcete po trase pouze navigovat.

  POZNÁMKA:

  Pokud zvolíte pouze navigaci po trase, v aplikaci Suunto se nic neuloží ani nezaznamená.

 6. Navigaci můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím horního tlačítka.

Klepnutím na obrazovku se přepíná mezi celkovým a podrobnějším zobrazením mapy.

Route overview

V podrobnějším zobrazení můžete klepnutím na obrazovku nebo přidržením prostředního tlačítka zobrazení přiblížit či oddálit. Hodnotu přiblížení můžete upravovat pomocí horního a spodního tlačítka.

Route zoom

Na navigačním displeji můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiné trasy.

Cvičení je možné spustit také ze seznamu zkratek. Výběrem Zahájit cvičení otevřete nabídku sportovních režimů a můžete začít zaznamenávat cvičení. Pokud cvičení ukončíte, skončí i navigace.

Všechny sportovní režimy využívající GPS mají také možnost výběru trasy. Viz Navigování v průběhu cvičení.

Vedení během navigace

Při navigaci po trase vám hodinky pomohou držet se správné cesty pomocí doplňkových oznámení poskytovaných v průběhu postupu po trase.

Pokud se například od trasy odchýlíte o více než 100 m (330 ft), hodinky vám oznámí, že nejste na správné cestě. Stejně tak vám oznámí, až se na dostanete zpět na svou trasu.

Když v průběhu trasy dojdete k waypointu nebo místu zájmu, zobrazí se informace o vzdálenosti a odhadu doby na trase (ETE) k dalšímu waypointu nebo místu zájmu.

POZNÁMKA:

Pokud navigujete po trase, která kříží sama sebe (například ve tvaru „osmičky“), a na křížení nesprávně zabočíte, hodinky předpokládají, že jste směr změnili záměrně. Hodinky pak zobrazí další waypoint na základě aktuálního, nového směru pohybu. Při navigaci po složité trase proto sledujte svou traťovou stopu a kontrolujte, že jdete správně.

Navigace krok za krokem

Při vytváření tras v aplikaci Suunto můžete aktivovat pokyny pro navigaci krok za krokem. Po přenesení trasy do hodinek a jejím použití pro navigaci vám hodinky budou poskytovat podrobné pokyny zvukovým upozorněním a informacemi o tom, kde máte odbočit.

Navigace po trase využívající technologii Komoot

Pokud máte účet služby Komoot, můžete si vyhledávat a plánovat trasy pomocí služby Komoot a následně je synchronizovat do zařízení Suunto 9 pomocí aplikace Suunto. Kromě toho se cvičení, která zaznamenáte prostřednictvím hodinek, budou automaticky synchronizovat se službou Komoot.

Když budete používat v hodinkách Suunto 9 navigaci po trase ze služby Komoot, hodinky vám budou vydávat pokyny k zahnutí zvukovým signálem a textem, který bude uvádět, kam je třeba zahnout.

Komoot Navigation

Navigace po trase využívající technologii Komoot:

 1. Proveďte registraci na Komoot.com.
 2. V aplikaci Suunto vyberte partnerské služby.
 3. Vyberte Komoot a připojte se pomocí přihlašovacích údajů použitých při registraci na Komoot.

Všechny vaše vybrané nebo naplánované trasy (ve službě Komoot se označují jako „tours“) ve službě Komoot se budou automaticky synchronizovat s aplikací Suunto, z níž je následně můžete snadno přenést do hodinek.

Podle pokynů v části Trasy vyberte trasu ze služby Komoot. Ta umožňuje, aby vám hodinky dávaly pokyny, kam zahnout.

Další informace týkající se partnerství společností Suunto a Komoot najdete na http://www.suunto.com/komoot

POZNÁMKA:

Služba Komoot není v současné době dostupná v Číně.

Místa zájmu

Místo zájmu (též POI) je speciální místo, například místo vhodné k přenocování nebo vyhlídka na trase, které si můžete uložit a později se k němu nechat navigovat. V aplikaci Suunto můžete na mapě vytvářet vlastní místa zájmu, nemusíte při tom na daném místu zájmu fyzicky být. V hodinkách lze místo zájmu vytvořit tak, že uložíte aktuální polohu.

Každé místo zájmu definují vlastnosti:

 • Název místa zájmu
 • Typ místa zájmu
 • Datum a čas vytvoření
 • Zeměpisná šířka
 • Zeměpisná délka
 • Nadmořská výška

Do hodinek můžete uložit až 250 míst zájmu.

Přidávání a odstraňování míst zájmu

Do hodinek můžete přidávat místa zájmu buď z aplikace Suunto nebo uložením aktuální polohy do hodinek.

Pokud jste s hodinkami venku a narazíte na místo, které si chcete uložit jako místo zájmu, můžete takové místo přidat mezi uložená místa zájmu pomocí hodinek.

Postup přidání místa zájmu pomocí hodinek:

 1. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
 2. Přejděte na položku Navigace a klepněte na ikonu nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka přejděte na položku Vaše poloha a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Vyčkejte, než hodinky aktivují GPS a zjistí vaši polohu.
 5. Když hodinky zobrazí zeměpisnou šířku a délku, můžete stisknutím horního tlačítka svoji aktuální polohu uložit jako místo zájmu a vybrat typ místa zájmu.
 6. Ve výchozím nastavení bude název místa zájmu vytvořen z typu místa zájmu a pořadového čísla. Název můžete později upravit v aplikaci Suunto.
Mazání míst zájmu

Odstranit místo zájmu můžete tak, že v hodinkách smažete místo zájmu ze seznamu míst zájmu, případně můžete místo zájmu odstranit v aplikaci Suunto.

Postup odstranění místa zájmu v hodinkách:

 1. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
 2. Přejděte na položku Navigace a klepněte na ikonu nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka přejděte na položku POIs a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Přejděte na místo zájmu, které chcete z hodinek vymazat, a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Posuňte se na konec podrobností a vyberte možnost Odstranit.

Když odstraníte určité místo zájmu z hodinek, není ještě navždy smazáno.

Chcete-li místo zájmu smazat nadobro, je třeba je smazat v aplikaci Suunto.

Postup navigování k místu zájmu

Můžete se nechat navigovat k místu zájmu uloženému v seznamu míst v hodinkách.

POZNÁMKA:

Při navigaci k místu zájmu využívají hodinky GPS na plný výkon.

Postup navigování k místu zájmu:

 1. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
 2. Přejděte na položku Navigace a klepněte na ikonu nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Přejděte na položku POIs a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam míst zájmu.
 4. Přejděte na místo zájmu, k němuž se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.
 5. Pro zahájení navigace stiskněte horní tlačítko.
 6. Navigaci můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím horního tlačítka.

Navigace k místu zájmu má dvě zobrazení:

 • zobrazení místa zájmu s indikátorem směru a vzdálenosti k danému místu zájmu,

POI detail view

 • zobrazení mapy s vaší aktuální polohou relativní vůči místu zájmu a traťovou stopou (trasy, kterou jste již urazili).

POI map view

Přepínat mezi těmito zobrazeními můžete tažením prstu doleva, doprava nebo stisknutím prostředního tlačítka.

TIP:

Při zobrazení míst zájmu klepněte na obrazovku. Ve spodním řádku se zobrazí doplňkové informace, například rozdíl v nadmořské výšce mezi aktuální polohou a místem zájmu, případně odhad času dokončení trasy (ETA) nebo času na trase (ETE).

Při zobrazení mapy se další místa zájmu v okolí zobrazují šedě. Klepnutím na obrazovku se přepíná mezi celkovým a podrobnějším zobrazením mapy. V podrobnějším zobrazení lze upravovat úroveň přiblížení mapy. Stiskněte prostřední tlačítko a poté měňte přiblížení horním a spodním tlačítkem.

Při navigaci můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k podrobnostem o místech zájmu, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiného místa zájmu, k němuž lze navigovat, případně k ukončení navigování.

Typy POI

Hodinky Suunto 9 využívají tyto druhy ikon POI:

poi basicObecné místo zájmu
poi beddingDoupě (zvíře, pro lov)
poi beginZačátek (začátek trasy nebo stezky)
poi biggameVelká zvěř (zvíře, pro lov)
poi birdPták (zvíře, pro lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKavárna, jídlo, restaurace
poi campKemp, kempink
poi carAuto, parkoviště
poi caveJeskyně
poi hillÚtes, kopec, hora, údolí
poi lakePobřeží, jezero, řeka, voda
poi crossroadKřižovatka
poi emergPomoc v tísni
poi endKonec (konec trasy nebo stezky)
poi fishRyba, místo pro rybaření
poi forestLes
poi geoGeogache
poi hotelHostel, hotel, ubytovna
poi infoInfo
poi meadowLouka
poi peakVrchol
poi printsStopy (zvířecí stopy, pro lov)
poi roadSilnice
poi rockSkála
poi rubOtírání (zvířecí stopy, pro lov)
poi scrapeŠkrábání (zvířecí stopy, pro lov)
poi shotVýstřel (pro lov)
poi sightPamátka
poi smallgameMalá zvěř (zvíře, pro lov)
poi standPosed (pro lov)
poi trailStezka
poi camKamera na stezce (pro lov)
poi waterfallVodopád

Table of Content